Bijbel in Gewone Taal (BGT)
33

Psalm 33

De Heer heeft alle macht

331Juich, mensen die horen bij de Heer.

Zing allemaal voor hem!

2Juich voor de Heer en maak muziek,

speel op de harp en zing een lied.

3Zing een nieuw lied voor hem,

zing vrolijk en maak mooie muziek.

4Want wat de Heer zegt, is waar.

Alles wat hij doet, is goed.

5De Heer wil eerlijkheid en recht.

Overal op aarde zie je zijn goedheid.

6De Heer heeft de hemel gemaakt.

De sterren zijn er omdat hij heeft gesproken.

7Hij heeft het water van de zeeën verzameld,

hij bewaart het als een kostbare schat.

8Laat de hele wereld de Heer vereren.

Laat iedereen eerbied voor hem hebben.

9Want de Heer sprak, en alles was er.

Hij zei één woord, en alles bestond.

10De Heer laat plannen van mensen mislukken,

plannen van volken laat hij niet doorgaan.

11Maar de plannen van de Heer blijven bestaan.

Alles gebeurt zoals hij het bedenkt.

De Heer helpt mensen die hem vereren

12Gelukkig is het volk dat leeft met de Heer.

De Heer is hun God,

hij heeft hen uitgekozen.

13Vanuit de hemel kijkt de Heer omlaag,

hij ziet alle mensen op aarde.

14Vanuit de hemel waar hij woont,

kijkt hij naar de mensen op aarde.

15De Heer heeft de mensen gemaakt.

Hij weet precies wat ze doen.

16Een koning wint een oorlog niet met zijn leger.

Soldaten hebben niet genoeg aan hun kracht.

17Paarden kunnen een mens niet redden,

ook al zijn ze nog zo sterk.

18Maar de Heer helpt mensen die hem vereren,

en die vertrouwen op zijn liefde.

19Hij redt hen als de dood dichtbij is.

Als er hongersnood is, blijven zij leven.

Wij vertrouwen op de Heer

20Vol hoop wachten wij op de Heer.

Hij helpt ons, hij beschermt ons.

21Hij maakt ons gelukkig,

bij hem zijn wij veilig.

22Heer, laat ons uw liefde zien!

Op u vertrouwen wij.