Bijbel in Gewone Taal (BGT)
27

Psalm 27

271Een lied van David.

De Heer helpt mij altijd

De Heer helpt mij altijd,

hij is als een licht in het donker.

Ik ben voor niemand bang.

Bij de Heer ben ik veilig,

daarom heb ik geen angst.

2Als vijanden mij aanvallen,

dan zullen ze struikelen.

Als ze mij willen doden,

dan vallen ze zelf dood neer.

3Ik ben niet bang,

ook niet als een heel leger mij aanvalt.

Ik blijf op de Heer vertrouwen,

ook als de strijd begint.

Ik wil elke dag bij de Heer zijn

4Ik vraag aan de Heer maar één ding,

meer heb ik niet nodig.

Ik wil bij hem wonen,

elke dag, heel mijn leven.

Ik wil bij hem zijn in de tempel.

Dan zal ik zien hoe goed hij is.

5Als er gevaar is,

verbergt hij mij in zijn tempel.

In zijn huis ben ik veilig.

6Ik zie vijanden om mij heen,

maar ik weet dat ik sterker ben dan zij.

Vol vreugde zal ik de Heer danken.

Ik zal vrolijk voor hem zingen,

en offers brengen in de tempel.

De Heer laat me niet alleen

7Heer, ik roep naar u!

Luister naar mijn gebed.

Wees goed voor mij

en geef mij antwoord.

8Ik weet dat ik u moet zoeken.

Dat doe ik, Heer,

want ik wil dicht bij u zijn.

9Verberg u niet voor mij.

Wees niet boos,

stuur mij niet weg.

U hebt mij altijd geholpen,

jaag me nu niet weg.

Laat me niet alleen, God,

u bent mijn redder.

10U blijft vol liefde voor mij zorgen,

ook als iedereen mij verlaat,

zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.

Vertrouw op de Heer

11Zeg mij wat ik moet doen, Heer!

Wijs mij een veilige weg,

want mijn tegenstanders zijn dichtbij.

12Houd ze bij mij vandaan.

Ze vertellen leugens over mij

en ze dreigen met geweld.

13De Heer is goed voor mij,

zolang ik leef.

Dat weet ik zeker.

14Iedereen moet op de Heer vertrouwen.

Wees daarom sterk en houd moed.

Vertrouw op de Heer!