Bijbel in Gewone Taal (BGT)
19

Psalm 19

191Een lied van David. Voor de zangleider.

De hemel laat de macht van God zien

2De hemel vertelt aan alle mensen

hoe machtig God is.

De hoge hemel laat aan iedereen zien

wat God gemaakt heeft:

de zon, de maan en de sterren.

3De hemel vertelt het elke dag,

de hemel zegt het iedere nacht,

in een heel eigen taal.

4Het is geen gewone taal,

geen taal met woorden.

Het is een taal zonder geluid.

5Toch gaat het bericht de hele aarde over,

het gaat de hele wereld rond.

God gaf de zon een plaats aan de hemel.

6Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn.

Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat.

7Aan het ene eind van de hemel komt de zon op,

aan het andere eind gaat hij onder.

Zo geeft hij warmte aan de hele aarde.

De woorden van de Heer zijn goed

8De wet van de Heer is volmaakt,

zijn wet geeft mensen weer kracht.

De woorden van de Heer zijn betrouwbaar,

het zijn wijze lessen voor jonge mensen.

9De opdrachten van de Heer zijn goed,

ze geven mensen vreugde.

De regels van de Heer zijn duidelijk,

ze geven mensen nieuwe kracht.

10De woorden van de Heer zijn volmaakt,

en ze gelden voor altijd.

De wetten van de Heer zijn betrouwbaar,

ze zijn allemaal goed.

11Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud,

ze zijn beter dan de zoetste honing.

Bij de Heer ben ik veilig

12Heer, ik laat mij door uw wetten leiden,

en u beloont me daarvoor.

13Vergeef me wat ik verkeerd doe,

ook de fouten die ik onbedoeld maak.

14Bescherm mij tegen slechte gedachten.

Laat die geen macht over mij krijgen.

Dan zal ik zijn zoals u het wilt,

dan doe ik geen verkeerde dingen.

15Heer, luister naar de woorden van dit lied.

Het is mijn geschenk aan u.

Bij u ben ik veilig,

u bent mijn redder.

20

Psalm 20

201Een lied van David. Voor de zangleider.

De Heer laat de koning overwinnen

2Koning, wij bidden dat de Heer u helpt,

dat de God van Jakob u zal beschermen,

dat hij u helpt als u in nood bent.

3Wij bidden dat de Heer u helpt vanuit zijn tempel,

dat hij u helpt vanaf de berg Sion.

4Wij bidden dat de Heer naar u luistert

als u hem offers brengt.

5Laat hij u alles geven waar u om vraagt,

en laat hij zorgen dat al uw plannen slagen.

6Koning, we zullen juichen omdat u overwint.

We zullen feestvieren,

en onze God danken voor zijn hulp.

Laat de Heer u alles geven wat u vraagt.

7Dit weten we zeker:

De Heer laat u overwinnen.

Hij heeft u uitgekozen,

u bent zijn koning.

Hij helpt u vanuit zijn heilige hemel.

De Heer zelf laat u overwinnen.

Wij vertrouwen op de Heer

8Andere mensen vertrouwen op hun leger,

maar wij vertrouwen op de Heer, onze God.

9Andere mensen vallen en blijven liggen,

maar wij staan op, wij zijn sterk.

10Heer, laat de koning overwinnen.

Luister naar ons gebed!

21

Psalm 21

211Een lied van David. Voor de zangleider.

De Heer helpt de koning

2Heer, de koning juicht

omdat u machtig bent.

De koning is blij

omdat u hem laat overwinnen.

3U gaf hem alles wat hij wilde.

Alles wat hij vroeg, kreeg hij van u.

4U hebt hem geluk en vrede gegeven,

u zette een gouden kroon op zijn hoofd.

5Hij vroeg om een lang leven,

en u gaf hem dat,

u gaf hem een lang en goed leven.

6Iedereen eert de koning,

want u liet hem overwinnen.

U hebt hem veel macht gegeven.

7U maakt hem voor altijd gelukkig.

U bent bij hem, en dat geeft hem vreugde.

8De koning vertrouwt op u.

De koning blijft machtig

omdat u trouw bent, allerhoogste God.

De Heer vernietigt alle vijanden

9Heer, u zult alle vijanden verslaan.

U zult winnen van mensen die u haten.

10Als u komt, zullen zij vernietigd worden.

Dan blijft er niets van hen over.

U zult de vijanden vernietigen met vuur,

want u bent woedend.

Niets blijft er van hen over.

11Ook hun kinderen en kleinkinderen zult u doden,

niemand van hen zal in leven blijven.

12De vijanden maken slechte plannen

en ze verzetten zich tegen u.

Maar ze zullen niets bereiken.

13Want u zult hen wegjagen, Heer,

u schiet uw pijlen op hen af.

14Heer, laat zien hoe machtig u bent.

Dan zullen wij een lied over u zingen.