Bijbel in Gewone Taal (BGT)
20

Psalm 20

201Een lied van David. Voor de zangleider.

De Heer laat de koning overwinnen

2Koning, wij bidden dat de Heer u helpt,

dat de God van Jakob u zal beschermen,

dat hij u helpt als u in nood bent.

3Wij bidden dat de Heer u helpt vanuit zijn tempel,

dat hij u helpt vanaf de berg Sion.

4Wij bidden dat de Heer naar u luistert

als u hem offers brengt.

5Laat hij u alles geven waar u om vraagt,

en laat hij zorgen dat al uw plannen slagen.

6Koning, we zullen juichen omdat u overwint.

We zullen feestvieren,

en onze God danken voor zijn hulp.

Laat de Heer u alles geven wat u vraagt.

7Dit weten we zeker:

De Heer laat u overwinnen.

Hij heeft u uitgekozen,

u bent zijn koning.

Hij helpt u vanuit zijn heilige hemel.

De Heer zelf laat u overwinnen.

Wij vertrouwen op de Heer

8Andere mensen vertrouwen op hun leger,

maar wij vertrouwen op de Heer, onze God.

9Andere mensen vallen en blijven liggen,

maar wij staan op, wij zijn sterk.

10Heer, laat de koning overwinnen.

Luister naar ons gebed!