Bijbel in Gewone Taal (BGT)
139

Psalm 139

1391Een lied van David. Voor de zangleider.

God, u weet alles van mij

Heer, u weet alles van mij,

u kent mij.

2U weet waar ik ben,

en u weet waar ik heen ga.

U weet wat ik denk,

ook al bent u ver weg.

3U ziet me als ik thuis ben

en u ziet me onderweg.

U ziet alles wat ik doe.

4Voordat ik mijn mond opendoe,

weet u al wat ik wil zeggen.

5U bent voor mij en achter mij,

u bent om mij heen.

Uw hand houdt me vast.

6Ik vind het een wonder

dat u mij zo goed kent.

Ik kan het niet begrijpen.

God, u weet waar ik ben

7Waar kan ik heen gaan

zonder dat u het merkt?

Waar kan ik heen vluchten

zonder dat u mij ziet?

8Ik kan wel naar de hemel klimmen,

maar dan bent u daar.

Ik kan wel afdalen

naar het land van de dood,

maar daar bent u ook.

9Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.

Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.

10Maar ook daar zal uw hand mij leiden,

ook daar houdt uw hand mij vast.

11Ik kan wel willen

dat het donker wordt,

zodat u mij niet ziet.

Ik kan wel willen

dat de dag verandert in nacht.

12Maar voor u is het donker niet donker.

Voor u is de nacht net zo licht als de dag.

De duisternis lijkt op het licht.

God, u hebt mij gemaakt

13U maakte mij in de buik van mijn moeder.

Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.

14Ik dank u daarvoor.

Want het is een wonder,

zoals ik gemaakt ben.

Alles wat u maakt, is een wonder.

Dat weet ik heel goed.

15U hebt me al gezien

toen ik in het geheim gemaakt werd.

U hebt me al gezien

toen ik diep in de aarde ontstond.

16Toen mijn lichaam nog geen vorm had,

zag u mij al.

Nog voordat ik werd geboren,

wist u alles al van mij.

En u schreef het in uw boek.

17God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,

ze zijn te moeilijk voor mij.

18Ik probeer uw gedachten te tellen,

maar het zijn er zo veel,

meer dan er zand is bij de zee.

Ik ben dicht bij u,

elke ochtend weer.

God, blijf bij me

19Bescherm mij tegen slechte mensen, God,

laat ze voorgoed verdwijnen.

Moordenaars zijn het!

20Ze spreken kwaad over u,

ze vertellen leugens over u.

Het zijn uw vijanden.

21Met hen wil ik niet omgaan, Heer.

Zij kunnen mijn vrienden niet zijn,

want ze verzetten zich tegen u.

22Ik wil ze nooit meer zien.

Uw vijanden zijn ook mijn vijanden.

23God, ik wil dat u alles van mij weet,

ik wil dat u weet wie ik ben.

Kijk in mijn hart,

onderzoek al mijn gedachten.

24Kijk of ik leef zoals u dat wilt,

en leid me op de weg die u wijst.