Bijbel in Gewone Taal (BGT)
136

Psalm 136

De Heer is goed

1361Dank de Heer, want hij is goed.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

2Dank de allerhoogste God.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

3Dank de allerhoogste Heer.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

De Heer heeft de wereld gemaakt

4Hij alleen doet grote wonderen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

5Hij heeft met wijsheid de hemel gemaakt.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

6Hij heeft de aarde vastgezet in zee.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

7Hij maakte de zon en de maan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

8De zon schijnt overdag.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

9De maan en de sterren schijnen ’s nachts.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

De Heer heeft wonderen gedaan

10Hij doodde de oudste zonen van de Egyptenaren.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

11Hij bevrijdde de Israëlieten uit Egypte.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

12Hij deed dat met grote kracht en macht.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

13Hij maakte een pad door de Rietzee.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

14Zo kon het volk veilig door de zee gaan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

15Maar de farao en zijn leger verdronken.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

16De Heer leidde zijn volk door de woestijn.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

17Hij versloeg grote koningen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

18Hij doodde machtige koningen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

19Hij doodde Sichon, de koning van de Amorieten.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

20Hij doodde Og, de koning van Basan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

21-22De Heer gaf het land van al die koningen aan Israël.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Zijn trouwe volk mocht daar voor altijd wonen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

23Hij dacht aan ons in moeilijke tijden.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

24Hij bevrijdde ons van onze vijanden.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Dank de Heer

25Hij geeft mensen en dieren te eten.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

26Dank de God van de hemel.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!