Bijbel in Gewone Taal (BGT)
132

Psalm 132

1321Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

David belooft om een tempel te bouwen

Heer, denk aan David!

Vergeet niet wat hij voor u gedaan heeft.

2Want hij heeft u een belofte gedaan,

hij heeft u plechtig beloofd:

‘U bent de Heer, de God van Jakob.

3Ik zal niet naar huis gaan,

ik zal geen plek zoeken om te rusten,

4ik zal niet proberen te slapen,

ik zal mijn ogen niet dichtdoen,

5voordat ik een plek gevonden heb voor u, Heer,

een woning voor u, machtige God van Jakob.’

Heer, kom in uw tempel wonen

6In Efrata hoorden wij

dat de heilige kist van God in Jaär stond.

Wij vonden hem daar

en brachten hem naar de tempel.

7Laten we nu weer naar de tempel gaan,

en buigen voor de troon van God.

8Kom, Heer!

Kom in uw tempel wonen,

hier bij uw heilige kist,

het teken van uw macht.

9Laten alle priesters goed en eerlijk zijn,

laat uw volk juichen!

Heer, bescherm de familie van David

10Heer, bescherm de koning die u uitgekozen hebt.

Want dat hebt u beloofd aan David, uw dienaar.

11U hebt beloofd om hem trouw te blijven,

en dat zal altijd zo zijn.

U hebt tegen hem gezegd:

‘David, één van jouw zonen zal koning zijn.

12En als hij zich houdt aan mijn wetten,

en aan de regels die ik hem leer,

zal ook zijn zoon weer koning zijn.

Zo zal het altijd doorgaan.’

De Heer woont voor altijd in Sion

13Heer, u hebt Sion uitgekozen,

in die stad wilt u voor altijd wonen.

14U hebt gezegd: ‘Dit zal mijn woonplaats zijn,

hier zal ik altijd blijven,

want altijd heb ik Sion liefgehad.

15Ik geef arme mensen in Sion te eten,

ze krijgen genoeg, meer dan genoeg.

16De priesters van Sion zullen goed en eerlijk zijn,

want ik zal hen helpen.

Het volk zal juichen van vreugde.

17In Sion geef ik macht aan Davids familie,

ik geef geluk aan de koning die ik heb uitgekozen.

18Ik zal zorgen dat hij zijn vijanden overwint,

hij zal voor altijd een machtige koning zijn!’

133

Psalm 133

1331Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer zorgt voor een gelukkig leven

Wat is het leven goed en mooi

als mensen in liefde met elkaar leven!

2Iedereen geniet,

zoals je geniet van de geur van olie

bij een feest in de tempel.

3Iedereen geniet,

zoals je geniet van de dauw

’s ochtends op de berg Sion.

Want daar geeft de Heer geluk en vrede,

voor altijd.

134

Psalm 134

1341Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Dank de Heer

Volk

Dank de Heer, dienaren van God,

jullie die dag en nacht in zijn tempel zijn.

2Bid in zijn heilige tempel,

dank de Heer!

Priesters

3Laat de Heer jullie geluk en vrede geven vanuit Sion,

de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft.