Bijbel in Gewone Taal (BGT)
128

Psalm 128

1281Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer maakt goede mensen gelukkig

Gelukkig ben je

als je trouw bent aan de Heer,

als je leeft volgens zijn wetten.

2Dan geniet je van alles

waarvoor je gewerkt hebt.

Het zal goed met je gaan,

en je zult gelukkig zijn.

3Je vrouw heeft veel kinderen,

zo veel als druiven aan een tros.

Ze zitten bij je aan tafel, jong en sterk.

4Zo maakt de Heer je gelukkig,

als je trouw bent aan hem.

5Laat de Heer je geluk en vrede geven

vanuit zijn tempel op de berg Sion.

Dan zul je blij zijn, elke dag,

omdat het goed gaat met Jeruzalem.

6Je zult lang leven,

je zult je kleinkinderen nog zien.

Zij zullen je vreugde brengen.

Heer, geef vrede aan Israël.

129

Psalm 129

1291Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer heeft Israël bevrijd

Kom, maak het overal bekend:

Altijd al hebben we vijanden gehad.

2Altijd al, vanaf het eerste begin,

maar nooit hebben ze ons verslagen.

3We zijn zwaar onderdrukt,

we moesten veel lijden.

4Maar de Heer heeft ons bevrijd.

Hij is goed.

5De vijanden van Sion zullen verdwijnen,

ze worden weggejaagd,

6ze zullen niet langer bestaan.

Ze verdwijnen als gras dat op daken groeit

en dat meteen verdort.

7Niemand kan het maaien,

niemand kan het oogsten,

zo snel is het verdwenen.

8Tegen die mensen zegt niemand:

‘De Heer zal goed voor jullie zijn.’

Maar aan ons zal de Heer geluk en vrede geven.

130

Psalm 130

1301Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Heer, ik ben wanhopig

Ik ben wanhopig, Heer!

Daarom roep ik naar u.

2Heer, hoor mijn stem,

luister naar mij,

hoor hoe ik smeek!

3Heer, als u steeds op onze zonden let,

dan zijn wij altijd schuldig.

4Maar u vergeeft ons,

en daarom eren wij u!

De Heer bevrijdt ons

5Ik verlang naar de Heer,

ik wacht op hem,

ik vertrouw op zijn woorden.

6Ik verlang naar de Heer,

meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,

naar het licht van de nieuwe dag.

7Volk van Israël, vertrouw op de Heer!

Want hij is goed en trouw,

hij bevrijdt ons, altijd weer.

8De Heer zal ons van alle schuld bevrijden.