Bijbel in Gewone Taal (BGT)
10

Psalm 10

Waar bent u, Heer?

101Waarom bent u zo ver weg, Heer?

Waarom verbergt u zich in moeilijke tijden?

2Mensen die u niet trouw zijn,

onderdrukken mensen zonder macht.

Heer, laat slechte mensen zelf de pijn voelen

die ze anderen aandoen!

Niemand is veilig voor slechte mensen

3Slechte mensen vinden zichzelf geweldig.

Ze zijn trots op hun rijkdom,

maar ze zijn rijk geworden door te stelen.

Intussen vervloeken ze de Heer,

ze zeggen: ‘Ik heb God niet nodig.’

4Slechte mensen vinden zichzelf geweldig.

Ze denken: Er is geen God,

dus hij kan me ook niet straffen.

5Alles wat ze doen, gaat goed.

Gods oordeel vinden ze niet belangrijk,

en ze lachen om kritiek van andere mensen.

6Ze denken: Ik ben sterk,

er zal met mij niets ergs gebeuren, nooit.

7Ze liegen en bedriegen,

ze zijn oneerlijk en gemeen.

8Ze verbergen zich op stille plaatsen.

Daar kijken ze om zich heen

of ze onschuldige mensen kunnen doden.

De hele dag kijken ze rond

of ze iemand kunnen doodslaan.

9Ze lijken op leeuwen, verstopt in de struiken,

klaar om andere dieren te vangen.

Zo vangen slechte mensen anderen,

zo vangen ze mensen zonder macht.

10Ze duwen hen op de grond

en ze trappen hen dood.

11Slechte mensen denken:

God let niet op.

Hij kijkt niet, hij ziet niets.

De Heer helpt altijd

12Kom, Heer, en help!

Vergeet zwakke en arme mensen niet.

13Hoe kan het toch

dat slechte mensen geen eerbied voor u hebben?

Hoe kan het toch dat ze zeggen:

‘God straft ons niet’?

14Maar u bent niet blind, God.

U ziet alle ellende en al het verdriet,

en u wilt altijd helpen.

U bent een steun voor mensen zonder macht,

u beschermt mensen voor wie niemand zorgt.

15Stop de macht van slechte mensen.

Straf hen, totdat er geen kwaad meer is.

16Want u bent koning voor eeuwig en altijd.

Mensen die u niet willen dienen,

jaagt u weg uit uw land.

17Heer, u hoort wat arme mensen vragen.

U hoort ze, u geeft ze kracht.

18U beschermt mensen die onderdrukt worden,

u helpt mensen voor wie niemand zorgt.

Niemand kan hen uit uw land wegjagen.