Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

Pas op voor slechte vrouwen

Luister goed naar wijze lessen

51Luister goed! Luister aandachtig naar mijn wijze woorden en doe wat ik zeg. 2Dan zul je verstandig zijn en geen domme dingen doen.

Luister niet naar slechte vrouwen

3Een slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden. Die woorden klinken mooi, 4maar ze zijn zo scherp als een zwaard. Ze brengen je alleen maar ellende.

5Als je naar zo’n vrouw luistert, zal het verkeerd met je aflopen. Want zo’n vrouw brengt je naar het land van de dood. 6Ze zorgt ervoor dat je slechte dingen doet. Je doet wat zij zegt, zonder dat je het merkt.

Door slechte vrouwen zul je sterven

7Luister goed! Luister naar mij, en doe precies wat ik zeg. 8Blijf uit de buurt van slechte vrouwen! 9Want anders zullen de mensen geen respect meer voor je hebben. Door zo’n slechte vrouw wordt je leven zinloos.

10Andere mannen met wie zij omgaat, zullen plezier hebben van jouw rijkdom. Die mannen krijgen alles waar jij hard voor gewerkt hebt.

11En als je bijna dood bent, zul je wanhopig roepen: 12-13‘Waarom heb ik niet geluisterd naar de wijze lessen die ik kreeg? Waarom vergat ik alle waarschuwingen? Ik stopte mijn oren dicht en deed alsof ik niets hoorde. 14Nu zal ik binnenkort sterven, en iedereen zal dat zien.’

Blijf trouw aan je eigen vrouw

15Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw. Ga niet met andere vrouwen naar bed. 16-17Je wilt toch ook niet dat andere mannen met jouw vrouw naar bed gaan? Want zij hoort alleen bij jou.

18Als je haar trouw bent, zul je een goed en gelukkig leven hebben. Ze is jouw grote liefde. Ze zal je vreugde blijven geven. 19Ze is mooi, zo mooi als een hert. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. En ze heeft oneindig veel liefde voor jou. 20Bij niemand anders zul je zo veel liefde vinden.

Waarom zou je dan tegen de borsten van een slechte vrouw willen liggen? Waarom zou je bij zo’n vrouw willen zijn?

Verschillende waarschuwingen

De Heer straft mensen die kwaad doen

21De Heer weet wat de mensen doen, hij ziet al hun daden. 22Als slechte mensen kwaad doen, zullen ze gestraft worden. Want het kwaad dat ze bedenken, treft henzelf. 23Ze zullen sterven, omdat ze niet naar deze wijze lessen geluisterd hebben. Door hun eigen domheid gaan ze dood.