Bijbel in Gewone Taal (BGT)
29

Offers op de eerste dag van de zevende maand

291Op de eerste dag van de zevende maand moet er op de trompet geblazen worden. Het is een heilige dag, die jullie samen moeten vieren. Niemand mag dan werken.

2Op die dag moeten jullie een stier offeren aan de Heer, en één volwassen ram en zeven rammen van één jaar oud. Ze moeten helemaal gezond zijn en mogen geen gebreken hebben.

3Bij de stier moeten jullie 8 kilo fijn meel offeren dat gemengd is met olijfolie. Bij de volwassen ram 5,5 kilo meel met olijfolie, 4en bij elke jonge ram 2,5 kilo meel met olijfolie.

5Jullie moeten ook een bok offeren om jullie fouten goed te maken. 6Bovendien moeten op de eerste dag van de zevende maand ook alle offers gebracht worden die elke maand verplicht zijn, en alle dagelijkse offers. De offers zijn geschenken met een heerlijke geur, die de Heer graag aanneemt.

Offers op de tiende dag van de zevende maand

7De tiende dag van de zevende maand is ook een heilige dag, die jullie samen moeten vieren. Je moet die dag vasten, en niemand mag dan werken.

8Jullie moeten die dag een stier offeren, en één volwassen ram en zeven rammen van één jaar oud. De dieren moeten helemaal gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. Het zijn geschenken met een heerlijke geur, die de Heer graag aanneemt.

9Bij de stier moeten jullie 8 kilo fijn meel offeren dat gemengd is met olijfolie. Bij de volwassen ram 5,5 kilo meel met olijfolie, 10en bij elke jonge ram 2,5 kilo meel met olijfolie.

11Ook moeten jullie een bok offeren om jullie fouten goed te maken. Bovendien moeten jullie het gewone offer brengen waarmee fouten goedgemaakt worden. En jullie moeten alle dagelijkse offers brengen.

Offers bij het grote feest in de zevende maand

12De vijftiende dag van de zevende maand is ook een heilige dag, die jullie samen moeten vieren. Niemand mag dan werken. Vanaf die dag moet iedereen zeven dagen feestvieren ter ere van de Heer.

13Op de eerste dag van het feest moeten jullie dertien stieren offeren, en twee volwassen rammen en veertien rammen van één jaar oud. Ze moeten gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. De offers zijn geschenken met een heerlijke geur, die de Heer graag aanneemt.

14Bij elke stier moeten jullie 8 kilo fijn meel offeren dat gemengd is met olijfolie. Bij elke volwassen ram 5,5 kilo meel met olijfolie, 15en bij elke jonge ram 2,5 kilo meel met olijfolie.

16Ook moeten jullie een bok offeren om jullie fouten goed te maken. Bovendien moeten ook alle gewone dagelijkse offers gebracht worden.

Offers op elke dag van het grote feest

17-34Op elke dag van het grote feest moeten jullie offers brengen aan de Heer: elke dag twee volwassen rammen en veertien rammen van één jaar oud. Ze moeten helemaal gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. Ook moeten jullie elke dag een aantal stieren offeren aan de Heer. Op de tweede dag van het feest moeten er twaalf stieren geofferd worden. Op de derde dag elf stieren, op de vierde dag tien, op de vijfde dag negen, en op de zesde dag acht. En op de zevende dag moeten er zeven stieren geofferd worden.

Jullie moeten bij die offers ook alle verplichte graanoffers en wijnoffers brengen. En jullie moeten elke dag een bok offeren om jullie fouten goed te maken. Bovendien moeten ook alle gewone dagelijkse offers gebracht worden.

Offers op de dag na het grote feest

35Ook op de dag na het feest mag niemand werken. Jullie moeten ook die dag samen vieren. 36Jullie moeten dan een stier, een volwassen ram en zeven rammen van één jaar oud offeren. Ze moeten helemaal gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. Het zijn geschenken met een heerlijke geur, die de Heer graag aanneemt.

37Jullie moeten bij die offers ook alle verplichte graanoffers en wijnoffers brengen.

38Ook moeten jullie een bok offeren om jullie fouten goed te maken. Bovendien moeten ook alle gewone dagelijkse offers gebracht worden.

Slot

39Dat waren alle regels over offers die jullie op feestdagen aan de Heer moeten brengen: offers die je helemaal moet verbranden, offers voor een feestmaal, graanoffers en wijnoffers.

Behalve de offers bij de feesten zijn er ook nog andere offers: offers die je aan de Heer beloofd hebt, en offers die je vrijwillig brengt.’’