Bijbel in Gewone Taal (BGT)
2

De stammen in het legerkamp

21De Heer zei tegen Mozes en AƤron: 2ā€˜Als de IsraĆ«lieten hun tenten opzetten, moeten ze dat doen bij de vlag van hun eigen familie en hun eigen stam. Alle tenten moeten rondom de heilige tent staan, maar niet te dicht bij de heilige tent.

De stammen aan de oostkant

3Aan de oostkant van de heilige tent, aan de kant waar de zon opkomt, moet de vlag van de stam Juda komen. Daar moeten de mensen van de stam Juda hun tenten opzetten. Hun leider is Nachson, de zoon van Amminadab. 4Hun leger heeft 74.600 soldaten.

5De stam Issachar komt ook aan de oostkant. Hun leider is Netanel, de zoon van Suar. 6Hun leger heeft 54.400 soldaten.

7Ook de stam Zebulon komt aan de oostkant. Hun leider is Eliab, de zoon van Chelon. 8Hun leger heeft 57.400 soldaten.

9Die stammen moeten het eerst vertrekken als het volk verder reist. In totaal zijn er 186.400 soldaten bij de vlag van de stam Juda.

De stammen aan de zuidkant

10Aan de zuidkant van de heilige tent moet de vlag van de stam Ruben komen. Daar moeten de mensen van de stam Ruben hun tenten opzetten. Hun leider is Elisur, de zoon van SedeĆ¼r. 11Hun leger heeft 46.500 soldaten.

12De stam Simeon komt ook aan de zuidkant. Hun leider is Selumiƫl, de zoon van Surisaddai. 13Hun leger heeft 59.300 soldaten.

14Ook de stam Gad komt aan de zuidkant. Hun leider is Eljasaf, de zoon van DeĆ¼el. 15Hun leger heeft 45.650 soldaten.

16Die stammen moeten als tweede vertrekken als het volk verder reist. In totaal zijn er 151.450 soldaten bij de vlag van de stam Ruben.

De stam Levi in het midden

17De stam Levi komt in het midden, rondom de heilige tent. Ook als het volk verder reist, blijven de Levieten in het midden. Want onderweg blijven alle stammen op hun eigen plaats, bij hun eigen vlag.

De stammen aan de westkant

18Aan de westkant van de heilige tent moet de vlag van de stam EfraĆÆm komen. Daar moeten de mensen van de stam EfraĆÆm hun tenten opzetten. Hun leider is Elisama, de zoon van Ammihud. 19Hun leger heeft 40.500 soldaten.

20De stam Manasse komt ook aan de westkant. Hun leider is Gamliƫl, de zoon van Pedasur. 21Hun leger heeft 32.200 soldaten.

22Ook de stam Benjamin komt aan de westkant. Hun leider is Abidan, de zoon van Gidoni. 23Hun leger heeft 35.400 soldaten.

24Die stammen moeten als derde vertrekken als het volk verder reist. In totaal zijn er 108.100 soldaten bij de vlag van de stam EfraĆÆm.

De stammen aan de noordkant

25Aan de noordkant van de heilige tent moet de vlag van de stam Dan komen. Daar moeten de mensen van de stam Dan hun tenten opzetten. Hun leider is Achiƫzer, de zoon van Ammisaddai. 26Hun leger heeft 62.700 soldaten.

27De stam Aser komt ook aan de noordkant. Hun leider is Pagiƫl, de zoon van Ochran. 28Hun leger heeft 41.500 soldaten.

29Ook de stam Naftali komt aan de noordkant. Hun leider is Achira, de zoon van Enan. 30Hun leger heeft 53.400 soldaten.

31Die stammen moeten als laatste vertrekken als het volk verder reist. In totaal zijn er 157.600 soldaten bij de vlag van de stam Dan.ā€™

Het volk doet wat de Heer gezegd heeft

32In totaal had het volk van Israƫl in alle families 603.550 soldaten. Zo veel waren er geteld. 33De Levieten waren niet meegeteld met de andere Israƫlieten. Want zo had de Heer het tegen Mozes gezegd.

34De Israƫlieten deden alles wat de Heer tegen Mozes gezegd had. Alle stammen zetten hun tenten op bij hun eigen vlag. En als ze verder reisden, bleef iedereen bij zijn eigen familie en zijn eigen stam.