Bijbel in Gewone Taal (BGT)
12

Een lied voor de Heer

De Heer zal zijn volk bevrijden

121Als de nieuwe koning komt, zal iemand van Gods volk zeggen:

‘Ik wil u danken, Heer.

U bent kwaad op mij geweest,

maar dat is nu voorbij.

U geeft mij weer moed.

2God, u bent mijn redder,

op u vertrouw ik.

Ik ben niet bang meer,

want u geeft mij kracht, Heer.

U beschermt me,

u hebt me bevrijd.’

Het volk zal blij zijn

3Het volk van de Heer zal blij zijn als de Heer hen bevrijd heeft. Dan genieten de mensen weer van het leven, zoals iemand geniet van fris water uit een bron. 4Als de nieuwe koning komt, zullen ze zeggen:

‘Dank de Heer!

Maak overal bekend wie hij is.

Vertel aan alle volken wat hij gedaan heeft.

5Zing een lied voor de Heer!

Want hij heeft grote dingen gedaan.

De hele aarde moet het weten.

6Inwoners van Jeruzalem, juich!

Want de God van Israël is machtig,

de heilige God die bij jullie woont.’