Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

De nakomelingen van Adam

De mensen die van Adam afstammen

51Nu volgt een lijst van Adams kinderen en de mensen die daarna leefden. 2Toen God de mensen maakte, maakte hij ze zo dat ze op hem leken. God maakte ze als man en als vrouw. Hij zegende ze en hij noemde ze ‘mens’.

3Toen Adam 130 jaar oud was, kreeg hij een zoon die precies op hem leek. 4Hij noemde zijn zoon Set. Na de geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. 5In totaal leefde Adam 930 jaar. Toen stierf hij.

6Toen Set 105 jaar oud was, kreeg hij Enos. 7Daarna leefde hij nog 807 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 8In totaal leefde hij 912 jaar. Toen stierf hij. 9Toen Enos 90 jaar oud was, kreeg hij Kenan. 10Daarna leefde hij nog 815 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 11In totaal leefde hij 905 jaar. Toen stierf hij. 12Toen Kenan 70 jaar oud was, kreeg hij Mahalalel. 13Daarna leefde hij nog 840 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 14In totaal leefde hij 910 jaar. Toen stierf hij. 15Toen Mahalalel 65 jaar oud was, kreeg hij Jered. 16Daarna leefde hij nog 830 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 17In totaal leefde hij 895 jaar. Toen stierf hij. 18Toen Jered 162 jaar oud was, kreeg hij Henoch. 19Daarna leefde hij nog 800 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 20In totaal leefde hij 962 jaar. Toen stierf hij.

21Toen Henoch 65 jaar oud was, kreeg hij Metuselach. 22Daarna leefde hij nog 300 jaar. Henoch leefde als een vriend van God. Hij kreeg nog meer kinderen. 23In totaal leefde Henoch 365 jaar. 24Toen nam God hem weg. Henoch had geleefd als een vriend van God.

25Toen Metuselach 187 jaar oud was kreeg hij Lamech. 26Daarna leefde hij nog 782 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 27In totaal leefde hij 969 jaar. Toen stierf hij.

28Toen Lamech 182 jaar oud was, kreeg hij een zoon, 29die hij Noach noemde. Lamech zei: ‘We moeten heel hard werken op het land. Want de Heer heeft ervoor gezorgd dat het slecht gaat met de grond. Maar deze zoon zal ons troosten in ons harde leven.’ 30Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. 31In totaal leefde Lamech 777 jaar. Toen stierf hij.

32Toen Noach 500 jaar oud was, kreeg hij drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

6

De mensen mogen niet altijd blijven leven

61Er kwamen steeds meer mensen op aarde, en die mensen kregen zonen en dochters. 2De dochters waren mooi, en dat zagen de goden. Ze kozen meisjes uit die hun vrouw werden. 3-4De goden en de dochters van de mensen kregen samen kinderen. Zo kwamen er halfgoden op aarde. Dat zijn de beroemde helden uit het verre verleden.

Toen zei de Heer: ‘Ik heb de mensen mijn adem ingeblazen. Maar ik zal ze niet voor altijd laten leven, want mensen zijn geen goden. Ze zullen niet ouder worden dan 120 jaar.’

Noach en de grote overstroming

De mensen zijn slecht

5De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. 6Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had.

7Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op het land en geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb.

8Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach.

Noach leeft goed

9-10Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God.

11-12Alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. 13Daarom zei hij tegen Noach: ‘Ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde.’

Noach moet een boot maken

14Verder zei God tegen Noach: ‘Jij moet een boot maken. Het moet een houten boot zijn met verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken. 15De boot moet 150 meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. 16Hij moet drie verdiepingen hebben. Er moet een raam in de boot zitten, en een deur in de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten.

17Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft, zal sterven, alles en iedereen op aarde. 18Maar ik beloof dat ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn.

19Je moet in de boot ook dieren meenemen. Van elke soort een mannetje en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. 20Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er twee naar je toe komen. 21Je moet ervoor zorgen dat er in de boot genoeg eten is voor jullie zelf en voor de dieren.’

22Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had.

7

Noach moet aan boord gaan

71Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. 2Neem ook dieren mee. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een mannetje en een vrouwtje. En één paar van alle onreine dieren, ook een mannetje en een vrouwtje. 3Je moet ook zeven paar van alle vogels meenemen, mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen en dan komen er weer veel vogels op de aarde.

4Over zeven dagen zal ik het laten regenen. Dan blijft het veertig dagen en veertig nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen. Alles wat er bestaat, alles wat ik gemaakt heb.’

5Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had.

Het water komt

6Noach was zeshonderd jaar toen het water over de aarde begon te stromen. 7Hij vluchtte voor het water en ging aan boord. Zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters gingen mee. 8-9Daarna kwamen de dieren bij Noach in de boot. Reine dieren en onreine dieren, vogels en kleine dieren. Van alle soorten kwamen er steeds een mannetje en een vrouwtje. Zo had God het tegen Noach gezegd.

10Na zeven dagen kwam het water over de hele aarde. 11Noach was toen zeshonderd jaar oud. Het was de zeventiende dag van de tweede maand. Er kwam overal water uit de grond en er stroomde water uit de hemel. 12Veertig dagen en veertig nachten lang bleef het regenen op de aarde.

13Toen de regen kwam, ging Noach aan boord met zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en zijn drie schoondochters. 14En met alle dieren: wilde en tamme dieren, kleine dieren en vogels. 15-16Van alle dieren kwamen er steeds een mannetje en een vrouwtje bij Noach in de boot, net zoals God gezegd had. Daarna deed de Heer de deur achter Noach dicht.

Het water stijgt

17Veertig dagen lang stroomde het water over de aarde. Het water kwam hoger en de boot kwam los van de grond. 18Er kwam steeds meer water. En toen het water bleef stijgen, begon de boot te drijven. 19En er kwam nog meer water. Zelfs de hoogste bergen kwamen onder water te staan. 20Ten slotte stond het water ruim 7 meter boven de bergen.

21Alles wat op aarde leefde, verdronk. Alle mensen verdronken, en ook de wilde en de tamme dieren, en de vogels. 22Alles wat leefde en ademde, ging dood. 23God liet alles wat op aarde bestond, verdwijnen: de mensen, het vee, de kleine dieren en de vogels. Alles verdween van de aarde. Alleen Noach bleef over, en alles wat bij hem aan boord was. 24De aarde stond 150 dagen lang helemaal onder water.