Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

De kinderen van Adam en Eva

Adam en Eva krijgen kinderen

41De man heette Adam. Hij sliep met zijn vrouw Eva. Eva werd zwanger en kreeg een zoon, Kaïn. Eva zei: ‘De Heer heeft mij geholpen. En nu heb ik een zoon op de wereld gezet.’ 2Daarna kreeg ze nog een zoon, Abel. Dat was Kaïns broer.

Later ging Abel voor de schapen en de geiten zorgen, en Kaïn ging op het land werken.

Kaïn doodt Abel

3Op een keer nam Kaïn wat graan, en dat gaf hij als offer aan de Heer. 4Ook Abel bracht een offer. Hij slachtte een mooi jong schaap. De Heer keek naar Abel en naar het offer van Abel, 5maar niet naar Kaïn en naar het offer van Kaïn.

Toen werd Kaïn woedend, zijn ogen werden donker. 6‘Waarom kijk je zo boos?’ vroeg de Heer. 7‘Als je doet wat goed is, dan kun je iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.’

8Toen zei Kaïn tegen Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Daar sloeg Kaïn zijn broer Abel dood.

De Heer straft Kaïn

9Toen vroeg de Heer aan Kaïn: ‘Waar is je broer Abel?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei Kaïn. ‘Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?’

10De Heer zei: ‘Wat heb je gedaan? Kijk, je ziet het bloed van je broer hier op de grond! Jouw misdaad moet gestraft worden. 11Daarom zal het voortaan slecht met je gaan. Je moet weg van deze plek waar je je broer gedood hebt. Weg van de grond die rood is van het bloed van je broer. 12Ook al werk je hard op het land, er zal niets meer voor jou groeien. Voortaan moet je over de aarde zwerven!’

De Heer beschermt Kaïn ook

13Kaïn zei: ‘Die straf is te zwaar! 14U jaagt me weg van deze grond. U wilt niets meer met me te maken hebben. En als ik dan alleen over de aarde zwerf, kan iedereen me zomaar doden.’

15Maar de Heer zei tegen Kaïn: ‘Als iemand jou doodt, zal ik hem zeven keer straffen.’ En hij maakte een teken op het lichaam van Kaïn om hem te beschermen. Dan zou niemand hem doden.

16Toen ging Kaïn weg bij de Heer. Hij ging in het land Nod wonen. Dat ligt ten oosten van Eden.

De kinderen van Kaïn

17Later kreeg de vrouw van Kaïn een zoon, Henoch. Kaïn was in die tijd een stad aan het bouwen. Hij noemde die stad ook Henoch, net zoals zijn zoon heette.

18Henoch kreeg een zoon, Irad. Dat was de vader van Mechujaël, en die was de vader van Metusaël, en die was weer de vader van Lamech.

19Lamech had twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere heette Silla. 20-21Ada kreeg twee zonen: Jabal en Jubal. Jabal was de eerste mens die rondtrok met zijn kudde. Jubal was de eerste mens die op de harp en de fluit speelde. 22Silla kreeg een zoon, Tubal-Kaïn. Hij werd de eerste smid: hij maakte dingen van ijzer en brons. Silla kreeg ook een dochter, Naäma.

23Op een keer zei Lamech tegen zijn vrouwen: ‘Luister goed, Ada en Silla! Als iemand mij aanvalt, dan sla ik hem dood. 24Iemand die Kaïn wil doden, wordt zeven keer gestraft. Maar iemand die mij wil doden, wordt 77 keer gestraft!’

Adam en Eva krijgen nog een zoon

25Adam en Eva kregen nog een zoon. Eva noemde hem Set. Ze zei: ‘Kaïn heeft mijn zoon Abel gedood. Maar God heeft me een ander kind gegeven.’

26Later kreeg Set ook een zoon. Die werd Enos genoemd. Vanaf die tijd gaven de mensen God de naam ‘Heer’.

5

De nakomelingen van Adam

De mensen die van Adam afstammen

51Nu volgt een lijst van Adams kinderen en de mensen die daarna leefden. 2Toen God de mensen maakte, maakte hij ze zo dat ze op hem leken. God maakte ze als man en als vrouw. Hij zegende ze en hij noemde ze ‘mens’.

3Toen Adam 130 jaar oud was, kreeg hij een zoon die precies op hem leek. 4Hij noemde zijn zoon Set. Na de geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. 5In totaal leefde Adam 930 jaar. Toen stierf hij.

6Toen Set 105 jaar oud was, kreeg hij Enos. 7Daarna leefde hij nog 807 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 8In totaal leefde hij 912 jaar. Toen stierf hij. 9Toen Enos 90 jaar oud was, kreeg hij Kenan. 10Daarna leefde hij nog 815 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 11In totaal leefde hij 905 jaar. Toen stierf hij. 12Toen Kenan 70 jaar oud was, kreeg hij Mahalalel. 13Daarna leefde hij nog 840 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 14In totaal leefde hij 910 jaar. Toen stierf hij. 15Toen Mahalalel 65 jaar oud was, kreeg hij Jered. 16Daarna leefde hij nog 830 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 17In totaal leefde hij 895 jaar. Toen stierf hij. 18Toen Jered 162 jaar oud was, kreeg hij Henoch. 19Daarna leefde hij nog 800 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 20In totaal leefde hij 962 jaar. Toen stierf hij.

21Toen Henoch 65 jaar oud was, kreeg hij Metuselach. 22Daarna leefde hij nog 300 jaar. Henoch leefde als een vriend van God. Hij kreeg nog meer kinderen. 23In totaal leefde Henoch 365 jaar. 24Toen nam God hem weg. Henoch had geleefd als een vriend van God.

25Toen Metuselach 187 jaar oud was kreeg hij Lamech. 26Daarna leefde hij nog 782 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. 27In totaal leefde hij 969 jaar. Toen stierf hij.

28Toen Lamech 182 jaar oud was, kreeg hij een zoon, 29die hij Noach noemde. Lamech zei: ‘We moeten heel hard werken op het land. Want de Heer heeft ervoor gezorgd dat het slecht gaat met de grond. Maar deze zoon zal ons troosten in ons harde leven.’ 30Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. 31In totaal leefde Lamech 777 jaar. Toen stierf hij.

32Toen Noach 500 jaar oud was, kreeg hij drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

6

De mensen mogen niet altijd blijven leven

61Er kwamen steeds meer mensen op aarde, en die mensen kregen zonen en dochters. 2De dochters waren mooi, en dat zagen de goden. Ze kozen meisjes uit die hun vrouw werden. 3-4De goden en de dochters van de mensen kregen samen kinderen. Zo kwamen er halfgoden op aarde. Dat zijn de beroemde helden uit het verre verleden.

Toen zei de Heer: ‘Ik heb de mensen mijn adem ingeblazen. Maar ik zal ze niet voor altijd laten leven, want mensen zijn geen goden. Ze zullen niet ouder worden dan 120 jaar.’

Noach en de grote overstroming

De mensen zijn slecht

5De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. 6Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had.

7Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op het land en geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb.

8Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach.

Noach leeft goed

9-10Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God.

11-12Alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. 13Daarom zei hij tegen Noach: ‘Ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde.’

Noach moet een boot maken

14Verder zei God tegen Noach: ‘Jij moet een boot maken. Het moet een houten boot zijn met verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken. 15De boot moet 150 meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. 16Hij moet drie verdiepingen hebben. Er moet een raam in de boot zitten, en een deur in de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten.

17Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft, zal sterven, alles en iedereen op aarde. 18Maar ik beloof dat ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn.

19Je moet in de boot ook dieren meenemen. Van elke soort een mannetje en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. 20Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er twee naar je toe komen. 21Je moet ervoor zorgen dat er in de boot genoeg eten is voor jullie zelf en voor de dieren.’

22Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had.