Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

De tempel wordt afgebouwd

De Judeeƫrs gaan door met de bouw

51Toen stuurde God de profeet Haggai en de profeet Zacharia, de kleinzoon van Iddo, naar Juda en Jeruzalem. Zij moesten de Judeeƫrs nieuwe moed geven.

2Daarna begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealtiƫl, en Jesua, de zoon van Josadak, weer met de bouw van de tempel in Jeruzalem. En ze kregen steun van de profeten.

3Korte tijd later kwam Tattenai, de provinciebestuurder van Trans-Eufraat, naar de JudeeĆ«rs toe. Setar-Boznai en andere bestuurders kwamen met hem mee. Ze vroegen: ā€˜Wie heeft jullie het bevel gegeven om de tempel weer op te bouwen? 4En hoe heten de mannen die hier aan het bouwen zijn?ā€™

5Toch hoefden de Judeeƫrs niet te stoppen met de bouw. Want de bestuurders besloten om eerst een brief naar koning Darius te sturen. Zo beschermde God de leiders van de Judeeƫrs.

De brief aan koning Darius

6Hier volgt de brief die Tattenai, Setar-Boznai en andere bestuurders van de provincie Trans-Eufraat, naar koning Darius stuurden. 7In de brief stond het volgende:

ā€˜Aan koning Darius. We hopen dat het goed met u gaat.

8Koning, we laten u weten dat wij naar de provincie Juda geweest zijn, naar de tempel van de grote God. Die tempel wordt weer opgebouwd met grote blokken steen en houten balken. De arbeiders zijn erg zorgvuldig en werken hard door.

9Wij hebben aan de leiders van de JudeeĆ«rs gevraagd: ā€˜Wie heeft jullie het bevel gegeven om de tempel weer op te bouwen? Van wie mogen jullie het werk afmaken?ā€™ 10We hebben ook gevraagd hoe de leiders heten. We kunnen u nu dus laten weten wie dat zijn.

11De leiders hebben ons geantwoord: ā€˜Wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde. Wij bouwen zijn tempel weer op. Die tempel werd ooit gebouwd door een machtige koning van IsraĆ«l. 12Maar Nebukadnessar, de koning van BabyloniĆ«, heeft de tempel verwoest. Hij nam onze voorouders gevangen en stuurde hen naar BabyloniĆ«. Daar had de God van de hemel zelf voor gezorgd, want hij was woedend op onze voorouders.

13Maar toen Cyrus koning van BabyloniĆ« werd, gaf hij het bevel om de tempel weer op te bouwen. 14Ook gaf hij de gouden en zilveren voorwerpen uit de tempel mee aan Sesbassar, zijn provinciebestuurder. Die voorwerpen had Nebukadnessar uit de tempel in Jeruzalem geroofd en naar de tempel in Babel gebracht. 15Cyrus zei: ā€˜De tempel van God in Jeruzalem moet weer opgebouwd worden op de plaats waar de oude tempel stond. Neem deze voorwerpen mee en breng ze terug naar de tempel.ā€™

16Toen is Sesbassar hierheen gekomen. En hij begon met de bouw van de tempel van God die in Jeruzalem woont. Sinds die tijd is er regelmatig aan de tempel gebouwd, maar hij is nog niet af.ā€™

17Nu vragen wij, de bestuurders van de provincie Trans-Eufraat, om een onderzoek in Babyloniƫ. Koning, kijkt u alstublieft in uw oude jaarboeken met alle belangrijke gebeurtenissen. Misschien staat er inderdaad een bevel van koning Cyrus in. Misschien heeft hij gezegd dat Gods tempel in Jeruzalem weer opgebouwd mag worden.

Koning, wilt u ons dat laten weten?ā€™