Bijbel in Gewone Taal (BGT)
1

De Israƫlieten worden onderdrukt

Het aantal Israƫlieten groeit

11-4Jakob was naar Egypte gegaan met zijn zonen en hun gezinnen. Die zonen heetten: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. 5In totaal waren er zeventig nakomelingen van Jakob met hem meegegaan naar Egypte. Zijn zoon Jozef woonde daar toen al.

6Na een tijd stierven Jozef en zijn broers, en alle mensen van die generatie. 7Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen. Dat waren de Israƫlieten. Er kwamen steeds meer Israƫlieten, ze woonden overal in Egypte.

Het volk moet voor de farao werken

8Toen kwam er in Egypte een nieuwe farao. Die farao wist niets over Jozef. 9Hij zei tegen de Egyptenaren: ā€˜Er zijn te veel IsraĆ«lieten. En ze zijn sterker dan wij. 10We moeten verstandig zijn en zorgen dat er niet nog meer IsraĆ«lieten bij komen. Want stel dat er oorlog komt. Dan vechten ze misschien met onze vijanden mee, en daarna zouden ze weg kunnen vluchten uit ons land.ā€™

11Toen moesten de Israƫlieten voor de farao gaan werken. Ze moesten twee steden bouwen: Pitom en RaƤmses. Daar wilde de farao zijn voorraden bewaren. De Israƫlieten werden gedwongen om heel hard te werken. En er kwamen bewakers die hen als slaven behandelden.

12Maar hoe hard de Israƫlieten ook moesten werken, er werden toch steeds meer kinderen geboren. Er kwamen zo veel Israƫlieten, dat de Egyptenaren een vreselijke hekel aan hen kregen. 13-14De Israƫlieten moesten daarom steeds harder werken. Ze moesten stenen bakken van klei en zwaar werk doen op het land. Ze werden als slaven behandeld, en ze werden geslagen en geschopt.

De farao laat de jongetjes doden

15Op een dag liet de farao de IsraĆ«litische vroedvrouwen bij zich komen. Zij heetten Sifra en Pua. 16Hij zei tegen hen: ā€˜Als een IsraĆ«litische vrouw een kind krijgt, moet je goed opletten. Als het een jongetje is, moet je hem doden. Als het een meisje is, mag ze blijven leven.ā€™

17Maar de vroedvrouwen deden niet wat de farao gezegd had. Ze lieten de jongetjes leven. Want ze hadden eerbied voor God.

18De farao liet de vroedvrouwen weer bij zich komen. Hij vroeg: ā€˜Waarom doen jullie niet wat ik wil? Waarom laten jullie de jongetjes leven?ā€™ 19De vroedvrouwen antwoordden: ā€˜De IsraĆ«litische vrouwen zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Ze zijn zo sterk! Ze krijgen hun kind al voordat wij erbij zijn.ā€™

20Zo kwamen er steeds meer Israƫlieten. God zorgde ook goed voor de vroedvrouwen. 21Omdat ze eerbied voor hem hadden, gaf hij hun ook kinderen.

22Toen zei de farao tegen zijn hele volk: ā€˜Alle pasgeboren jongetjes van de IsraĆ«lieten moeten in de Nijl gegooid worden. De meisjes mogen blijven leven.ā€™