Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

Alles heeft zijn eigen tijd

31Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.

2Er is een tijd om kinderen te krijgen,

en er is een tijd om te sterven.

Een tijd om planten in de grond te zetten,

en een tijd om planten uit de grond te trekken.

3Een tijd om mensen te doden,

en een tijd om mensen beter te maken.

Een tijd om dingen af te breken,

en een tijd om dingen op te bouwen.

4Een tijd om te huilen,

en een tijd om te lachen.

Een tijd om verdriet te hebben,

en een tijd om te dansen.

5Een tijd om samen te slapen,

en een tijd om in je eentje te slapen.

Een tijd om iemand te omhelzen,

en een tijd om afstand te houden.

6Een tijd om iets te zoeken,

en een tijd om iets te verliezen.

Een tijd om dingen te bewaren,

en een tijd om dingen weg te gooien.

7Een tijd om iets los te scheuren,

en een tijd om iets heel te maken.

Een tijd om stil te zijn,

en een tijd om te praten.

8Een tijd om lief te hebben,

en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog,

en er is een tijd voor vrede.

Het heeft geen zin om hard te werken

9Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken. 10Hard werken is een zware taak, die God de mensen heeft opgelegd.

11God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt. En hij heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt een mens nooit helemaal wat God doet. 12Daarom zeg ik: Je kunt maar het beste vrolijk zijn en van het leven genieten. 13Als je lekker eet en drinkt en geniet van al je bezit, dan is dat een geschenk van God.

14Alles wat God doet, dat blijft voor altijd. Dat heb ik vastgesteld. Je kunt er helemaal niets aan veranderen. Zo zorgt God ervoor dat de mensen eerbied voor hem hebben.

15Alles wat er is, was er allang. En wat nog komt, is er ook altijd al geweest. God laat steeds weer hetzelfde gebeuren.

Het leven is niet eerlijk

God spreekt recht over iedereen

16Ik heb nog meer gezien op aarde. Overal zag ik misdaad en onrecht. Er zijn geen eerlijke rechters meer. 17Ik dacht bij mezelf: God zal ooit rechtspreken over eerlijke mensen en over slechte mensen. Hij heeft de juiste tijd bepaald voor alles wat er gebeurt.

18Ik dacht bij mezelf: God wil dat de mensen anders zijn dan de dieren. Maar hij ziet dat ze als dieren met elkaar omgaan. 19Het gaat met de mensen net zoals met de dieren. Leven en dood zijn voor mensen en dieren hetzelfde. Mensen zijn niet meer waard dan dieren, want ook mensen leven maar kort. 20Mensen en dieren gaan op dezelfde manier dood. Ze zijn uit aarde gemaakt, en ze worden weer aarde. 21Gaat de laatste adem van de mensen misschien naar boven? En die van de dieren naar beneden? Dat weet niemand.

22Een mens kan maar het beste vrolijk zijn. Dat kan hem niet meer afgepakt worden. Als je dood bent, geniet je nergens meer van.