Bijbel in Gewone Taal (BGT)
23

Trouw niet met een vrouw van je vader

231Een man mag niet trouwen met een vrouw van zijn vader. Want dat is een schande voor zijn vader.’

Andere regels

Wie niet bij het volk van de Heer horen

2Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Mannen bij wie de zaadballen beschadigd zijn, mogen niet bij het volk van de Heer horen. Dat geldt ook voor mannen bij wie de penis afgesneden is. 3Ook kinderen uit een verboden relatie mogen niet bij het volk van de Heer horen. Dat geldt ook voor hun nakomelingen, tot aan de tiende generatie.

4Ook de Ammonieten en Moabieten zullen nooit bij het volk van de Heer horen. 5Want zij gaven jullie geen eten en drinken toen jullie uit Egypte kwamen. En zij wilden dat Bileam, de zoon van Beor uit Aram-Naharaïm, een vloek over jullie zou uitspreken. 6Maar de Heer, jullie God, heeft toen niet naar Bileam geluisterd. Hij heeft van de vloek zelfs een zegen gemaakt! Dat deed hij omdat hij van jullie hield.

7Omdat de Ammonieten en Moabieten toen niet goed voor jullie waren, mogen jullie hen nooit helpen. Help hen niet om rijk of gelukkig te worden.

8Maar voor de Edomieten moeten jullie wel respect hebben, want zij zijn familie van jullie. En wees ook goed voor de Egyptenaren, want jullie hebben als vreemdelingen in hun land gewoond. 9De Edomieten en de Egyptenaren mogen nu nog niet bij het volk van de Heer horen, maar hun kleinkinderen en de volgende generaties wel.

Houd het legerkamp schoon

10Als jullie oorlog gaan voeren, moet het legerkamp schoon blijven. Ook mag er niemand in het kamp zijn die onrein is.

11Daarom moet een soldaat die ’s nachts een zaadlozing gehad heeft, het legerkamp verlaten. Hij moet de hele dag buiten het kamp blijven. 12Als het weer donker wordt, moet hij zich wassen. En pas als de zon helemaal onder is, mag hij weer in het kamp komen.

13Ook moet er buiten het legerkamp een plek zijn waar jullie je behoefte kunnen doen. 14Zorg dat je steeds een tentpin bij je hebt, waarmee je een gat in de grond kunt maken. Je moet boven dat gat op je hurken gaan zitten. En je moet het gat ook weer dichtmaken.

15Houd het kamp dus schoon. Het moet rein blijven, want de Heer, jullie God, is bij jullie. Hij helpt jullie om de vijanden te verslaan. Als hij merkt dat het kamp vies of onrein is, zal hij jullie in de steek laten.

Help slaven die gevlucht zijn

16Als een slaaf bij zijn meester weggelopen is en bij jullie komt, breng hem dan niet terug. 17Hij mag bij jullie blijven. En hij mag zelf kiezen in welke stad hij gaat wonen. Jullie mogen geen misbruik van hem maken.

Werk niet voor andere goden

18Geen enkele Israëliet mag bij de tempel van de Heer werken voor andere goden, vrouwen niet en mannen niet. 19En als er toch mensen zijn die daarmee geld verdienen, dan mogen ze dat niet aan de Heer geven. Ook al hebben ze dat aan hem beloofd. Want aan zulk geld heeft de Heer een grote hekel.

Vraag geen rente binnen je eigen volk

20Stel dat je geld leent aan een andere Israëliet, of voedsel of nog iets anders. Dan mag je geen rente vragen. 21Je mag wel rente vragen aan een vreemdeling, maar niet aan iemand van je eigen volk.

Als jullie je aan die regel houden, dan zal de Heer, jullie God, goed voor jullie zijn. Dan zal hij zorgen dat jullie rijk en gelukkig worden in het land dat jullie in bezit gaan nemen.

Doe wat je belooft

22Stel dat je belooft om iets te doen voor de Heer, je God. Dan moet je daar niet te lang mee wachten. Doe snel wat je beloofd hebt. Anders zal de Heer je straffen.

23Als je helemaal niets beloofd hebt, kun je ook niet gestraft worden. 24Maar als je wel iets beloofd hebt, moet je je daar ook aan houden. Want je hebt er helemaal zelf voor gekozen om het aan de Heer te beloven.

Als je over iemands land loopt

25Stel dat je door de wijngaard van iemand anders loopt. Dan mag je daar net zo veel druiven eten als je wilt. Maar je mag de druiven niet in een zak stoppen en meenemen.

26En als je door iemands korenveld loopt, mag je met je hand wat koren plukken. Maar je mag het koren niet gaan oogsten.

24

Regels bij een scheiding

241Het volgende kan gebeuren: Een man is met een vrouw getrouwd. Maar op een dag ontdekt hij iets slechts bij haar, waardoor hij niet meer van haar houdt. De man wil scheiden. Hij stuurt haar weg en geeft haar een scheidingsbrief mee. 2De vrouw gaat bij hem weg en trouwt met een andere man.

3Maar misschien krijgt die tweede man een hekel aan haar, en stuurt ook hij haar weg met een scheidingsbrief. Of stel dat die tweede man sterft. 4Dan mag haar eerste man niet opnieuw met haar trouwen. Want zij is voor hem onrein geworden. Als zoiets toch gebeurt, vindt de Heer, jullie God, dat afschuwelijk. Want zo wordt het land dat hij jullie zal geven, onrein.

Als een man net getrouwd is

5Stel dat een man nog maar kort met een vrouw getrouwd is. Dan hoeft hij niet het leger in om oorlog te voeren. Hij hoeft ook geen ander werk voor het leger te doen. Een jaar lang mag hij thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken.

Als je geld leent aan iemand

6Stel dat je iemand geld geleend hebt. Dan mag je iets van hem meenemen als bewijs. Maar neem geen voorwerp mee dat die persoon nodig heeft om in leven te blijven.

Je mag niemand ontvoeren

7Stel dat jullie het volgende ontdekken: iemand ontvoert een andere Israëliet, en behandelt hem als slaaf. Dan moet de dader gedood worden. Zo moeten jullie het kwaad voorgoed uit Israël verwijderen.

Als je een huidziekte hebt

8Stel dat één van jullie een huidziekte heeft. Luister dan goed naar de priesters uit de stam Levi. Houd je precies aan de regels die ik hun gegeven heb. 9Vergeet niet hoe de Heer Mirjam strafte, tijdens jullie tocht uit Egypte.

Een voorwerp als bewijs

10Stel dat je geld of iets anders aan iemand leent. Dan mag je als bewijs daarvan een voorwerp van hem meenemen. Maar je mag zo’n voorwerp niet zelf uit zijn huis halen. 11Je moet buiten wachten tot hij zelf met het voorwerp naar buiten komt.

12En stel dat de man zo arm is dat hij als bewijs van de lening zijn jas aan je geeft. Dan mag je die niet ’s nachts als deken gebruiken. 13Voordat de zon ondergaat, moet je de jas weer terugbrengen. Dan kan de man daar zelf onder slapen. Hij zal je dan veel geluk toewensen, en de Heer zal vinden dat je iets goeds gedaan hebt.

Geef een arbeider meteen zijn loon

14Je mag een arbeider die arm is en weinig bezit, niet slecht behandelen. Het maakt niet uit of het een Israëliet is, of een vreemdeling die in één van jullie steden woont. 15Je moet hem betalen op de dag dat hij gewerkt heeft, voordat de zon ondergaat. Want hij is arm, en zonder geld kan hij niet leven.

Als je de man niet meteen betaalt, zal hij bij de Heer gaan klagen. En de Heer zal vinden dat je iets slechts gedaan hebt.

Beoordeel iemand op zijn eigen daden

16Ouders mogen niet gedood worden voor de misdaden van hun kinderen. En kinderen mogen niet gedood worden voor de misdaden van hun ouders. Iemand mag alleen gedood worden voor de misdaden die hij zelf gepleegd heeft.

Je mag niemand slecht behandelen

17Jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, en ook voor kinderen zonder vader. En als je iets geleend hebt aan een weduwe, mag je als bewijs van de lening geen kleren van haar meenemen. 18Vergeet niet dat jullie zelf slaaf geweest zijn in Egypte. En dat de Heer, jullie God, jullie bevrijd heeft. Daarom mogen jullie niemand slecht behandelen.

Als je de oogst binnenhaalt

19Als je graan oogst, laat je misschien een deel van het koren per ongeluk liggen. Dan mag je niet teruggaan om het op te halen. Je moet het laten liggen voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader. Als jullie je aan die regel houden, zal de Heer ervoor zorgen dat het goed met jullie gaat.

20Als je olijven oogst, controleer dan niet of er nog olijven aan de bomen hangen. Alles wat overblijft, is voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader.

21En als je druiven oogst, controleer dan niet of je alle druiven geplukt hebt. Alles wat overblijft, is voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader.

22Vergeet niet dat jullie zelf slaaf geweest zijn in Egypte. Daarom wil ik dat jullie arme mensen goed behandelen.

25

Als twee mannen ruzie hebben

251Als twee mannen ergens ruzie over hebben, kunnen ze naar de rechter gaan. Die zal dan de ene man vrijspreken. Degene die veroordeeld wordt, 2kan als straf stokslagen krijgen. Hij moet dan voor de rechter op de grond gaan liggen. Hij krijgt het aantal stokslagen dat hoort bij zijn misdaad. 3Maar dat mogen er niet meer zijn dan veertig. Anders is de straf te zwaar, en zou hij te veel vernederd worden.

Bind de bek van een koe niet dicht

4Als je bij de graanoogst een koe gebruikt, mag je de bek van de koe niet dichtbinden.

Als iemands broer overlijdt

5Stel dat twee broers bij elkaar wonen, en de ene broer sterft zonder zonen te hebben. Dan mag zijn vrouw niet trouwen met iemand buiten de familie. De broer van de man moet met haar slapen. Hij moet met haar trouwen en voor haar zorgen. 6Stel dat zij dan een zoon krijgt. Dan geldt die eerste zoon als de zoon van de overleden broer. En zo zal de naam van die broer in Israël altijd blijven bestaan.

7Maar stel dat de man weigert om met zijn schoonzus te trouwen. Dan moet zij naar de leiders in de stadspoort gaan, en zeggen: ‘De broer van mijn man wil niet met mij slapen. Hij wil zijn broer geen nakomelingen geven.’

8De leiders moeten de man dan duidelijk maken wat de regels zijn. Als hij blijft weigeren, 9moet de vrouw naar hem toe gaan. Voor de ogen van de leiders moet ze één van zijn schoenen uittrekken. Dan moet ze hem in het gezicht spugen en zeggen: ‘Zo gaat het met iemand die zijn broer geen nakomelingen wil geven.’ 10En voortaan zal zijn familie de familie Zonder Schoen genoemd worden.

Als een vrouw haar vechtende man helpt

11Stel dat twee mannen vechten, en de vrouw van één van hen wil haar man helpen. Ze grijpt de andere man bij zijn penis. 12Dan moet als straf haar hand afgehakt worden. Je mag geen medelijden met haar hebben.

Je moet eerlijk zakendoen

13Als je iets moet wegen, moet je een betrouwbare weegschaal gebruiken. Het ene gewicht mag niet zwaarder of lichter zijn dan het andere. 14Ook mogen de maatbekers in je huis niet van elkaar verschillen. De ene maatbeker mag niet groter of kleiner zijn dan de andere. 15Gebruik dus altijd gewichten en maatbekers die betrouwbaar zijn.

Jullie moeten altijd eerlijk zakendoen. Dan zullen jullie een lang leven hebben in het land dat de Heer, jullie God, jullie zal geven. 16De Heer vindt mensen die oneerlijk zakendoen, afschuwelijk.

De Amalekieten moeten verdwijnen

17-18Vergeet niet wat voor verschrikkelijks de Amalekieten gedaan hebben! Ze hebben jullie zomaar aangevallen in de woestijn toen jullie gevlucht waren uit Egypte. Jullie waren moe en hadden geen kracht meer. En juist toen vielen ze jullie van achteren aan, waar de zwakste mensen liepen. De Amalekieten hadden geen enkel respect voor God. 19Vergeet dat niet!

Straks zal de Heer jullie veilig laten wonen in het land dat hij zal geven. De Heer, jullie God, zal zorgen dat jullie niet meer aangevallen worden door volken in de buurt. En jullie moeten ervoor zorgen dat de Amalekieten verdwijnen. Zorg ervoor dat zij door iedereen vergeten worden!’