Bijbel in Gewone Taal (BGT)
8

De ram en de bok

Daniël krijgt weer een droom

81Daniël schreef verder: ‘Toen Belsassar drie jaar koning was, kreeg ik weer een droom. 2Ik zag mijzelf staan in Susa, de hoofdstad van de provincie Elam. Het was bij het Ulai-kanaal. 3Ik keek rond en zag een dier bij het kanaal staan. Het was een ram. De ram had twee sterke hoorns op zijn kop. De ene hoorn was groter dan de andere. De grootste hoorn was het laatst gegroeid.

4De ram gebruikte zijn hoorns om te vechten. Hij viel het westen, het noorden en het zuiden aan. Geen dier kon hem tegenhouden. Wie door hem gegrepen werd, was verloren. De ram deed wat hij wilde, en hij werd steeds sterker.

Een bok valt de ram aan

5Ik bleef kijken. Ik zag uit het westen een ander dier komen. Dat was een bok. Hij had één heel grote hoorn op zijn kop. De bok rende zo hard dat hij de grond niet aanraakte. Hij rende 6naar de ram met de twee hoorns. Woedend 7sprong de bok tegen de kop van de ram op. Ik zag de twee hoorns van de ram afbreken. De ram kon niets meer terugdoen. De bok gooide hem op de grond en trapte hem overal. Niemand kon de ram nog redden.

8De bok werd steeds sterker. Maar toen zijn macht het grootst was, brak zijn grote hoorn af. Daarvoor in de plaats kwamen vier andere hoorns. De eerste wees naar het noorden, de tweede naar het oosten, de derde naar het westen en de vierde naar het zuiden.

De bok krijgt een nieuwe hoorn

9Uit één van die hoorns groeide een kleine hoorn. Die hoorn groeide steeds verder. Hij groeide naar het zuiden en het oosten, en ook naar het mooiste land op aarde. 10De hoorn groeide zelfs naar de hemel. Daar viel hij de sterren aan. Hij gooide sommige sterren op aarde en trapte ze kapot.

11De hoorn werd nog groter. Hij verzette zich ook tegen God, de koning van de sterren. Hij verbood de offers die elke dag aan God gebracht werden. En hij had geen respect voor de heilige tempel, 12maar hij begon met zijn eigen godsdienst. Hij hield de mensen tegen die elke dag offers aan God kwamen brengen. Hij verzette zich tegen de wetten van God. Voor de ware godsdienst had hij geen respect. En alles wat hij wilde doen, lukte hem ook.

Twee engelen praten over de droom

13Toen hoorde ik twee engelen praten over wat ik in de droom gezien had. De ene engel vroeg: ‘Hoe lang zal dat allemaal duren? Wanneer mogen er weer offers gebracht worden? Hoe lang nog duurt het verzet tegen de wetten van God? Wanneer zal er weer respect zijn voor de tempel en de ware godsdienst?’ 14De andere engel antwoordde: ‘Nog 2300 dagen, dan mag de tempel weer gebruikt worden zoals hij bedoeld is.’

Gabriël legt de droom uit

15Ik probeerde de droom te begrijpen. Plotseling zag ik iemand voor me die eruitzag als een man. Het was de engel Gabriël. 16En er klonk een stem over het Ulai-kanaal. Iemand riep: ‘Gabriël, zorg ervoor dat hij de droom begrijpt.’

17-18Gabriël kwam vlak bij me staan. Ik schrok ervan en viel bewusteloos op de grond. De engel raakte me aan en hielp me overeind. Hij zei: ‘Dit moet je weten, Daniël: de droom gaat over de toekomst. 19Ik zal je vertellen wat er dan gaat gebeuren: eens komt er een nieuwe tijd.

20Je zag een ram met twee hoorns. Dat zijn de koningen van de Meden en de Perzen. 21De bok is de koning van het Griekse rijk. De grote hoorn op zijn kop is de eerste koning van het Griekse rijk.

Het Griekse rijk wordt verdeeld

22Je hebt gezien dat de grote hoorn afbrak. Er kwamen vier andere hoorns voor in de plaats. Uit dat ene koninkrijk ontstaan dus vier andere koninkrijken. Maar hun koningen zijn niet zo machtig. 23Zij zullen zich erg tegen God verzetten, maar aan hun koningschap komt een einde.

Er komt een andere koning die met niemand rekening houdt. Hij bedriegt iedereen 24en daardoor krijgt hij veel macht. Hij doet verschrikkelijk slechte dingen. Hij is slechter dan alle andere koningen.

Alles wat hij wil doen, lukt hem ook. Hij vernietigt andere koningen. Ook het volk van God wordt zijn slachtoffer. 25Hij is heel slim, met liegen bereikt hij zijn doel. Hij gaat zichzelf steeds belangrijker vinden. Hij zal veel mensen doden, op een moment dat niemand dat verwacht. Hij komt ook in opstand tegen God, de grootste van alle koningen. Maar God zal ervoor zorgen dat hij sterft.’

Gabriël laat Daniël weer alleen

26Gabriël zei: ‘Daniël, de droom die je had, vertelt de waarheid. Alles wat er gezegd is, gaat in de toekomst gebeuren. Maar zorg ervoor dat het geheim blijft.’

27Hierna was ik doodmoe, en ik werd ziek. Na een paar dagen ging ik weer voor de koning aan het werk. Maar ik was wel geschrokken van de droom. Ik begreep de droom niet.

9

Het gebed van Daniël

Daniël leest in de heilige boeken

91Het Babylonische rijk kreeg een nieuwe koning. Het was Darius, de zoon van Xerxes, uit Medië. 2Toen Darius één jaar koning was, dacht ik na over wat ik gelezen had in de heilige boeken. Daar stond in dat er zeventig jaar lang geen mensen in Jeruzalem konden wonen. Dat had God tegen de profeet Jeremia gezegd.

Daniël bidt tot God

3Ik was daar erg verdrietig over. Daarom trok ik rouwkleren aan en gooide ik zand over mijn hoofd. Ik wilde niet eten en niet drinken, en ik begon te bidden tot God, de Heer. 4In mijn gebed zei ik hoe schuldig we waren. Ik zei: ‘Heer, u bent een grote en heilige God. U doet wat u beloofd hebt. U bent goed voor de mensen die van u houden, en die leven zoals u het wilt.

5Maar wij zijn fout geweest. We gingen tegen uw wetten in, en we gehoorzaamden u niet. We verzetten ons tegen u, en we deden niet wat u van ons vraagt. We hielden ons niet aan uw regels. 6U stuurde profeten naar de koningen van ons land en de leiders van ons volk. U stuurde ze naar de belangrijkste mannen van onze families, en naar ons allemaal. Maar niemand heeft naar uw profeten geluisterd.

Iedereen heeft zich tegen God verzet

7Heer, wij kunnen u vertrouwen. Maar we zijn u niet trouw gebleven. Daarom durven we ons nu niet aan u te laten zien, niemand van ons. Niemand van de bewoners van Jeruzalem en Juda. Niemand van de Israëlieten die dichtbij wonen, of ver weg in landen waar u hen naartoe gestuurd hebt. 8Heer, we durven ons niet aan u te laten zien. Ook de koningen van ons land niet, en de leiders van ons volk, en de belangrijkste mannen van onze families. Want we zijn fout geweest.

9Toch wilt u ons helpen, Heer, onze God. U wilt ons vergeven. Ook al hebben wij ons tegen u verzet, 10en ook al hebben we niet naar u geluisterd. U stuurde de profeten naar ons toe. Ze zeiden dat we moesten leven zoals u het wilt, maar dat deden we niet.

Israël is streng gestraft

11Niemand in Israël hield zich aan uw wetten. Niemand deed wat u van ons vroeg. We luisterden niet naar u. Daarom zijn we verschrikkelijk gestraft, en die straf verdienden we. U had ons gewaarschuwd, het stond al in de wet van uw dienaar Mozes. 12En u hebt gedaan wat u gezegd had. U hebt ons en onze leiders streng gestraft. Wat er met Jeruzalem gebeurd is, is een grote ramp. Zoiets is nog niet eerder gebeurd.

13In de wet van Mozes stond al dat dat zou gebeuren. Toch hebben we niet geprobeerd om het tegen te houden. We hadden ons slechte leven kunnen veranderen. We hadden aan u moeten denken. Dan zou u niet meer boos op ons geweest zijn.

14Heer, u hebt ons streng gestraft. Wat u doet, is goed. Toch hebben wij niet naar u geluisterd.

Daniël vraagt God om hulp

15Heer, onze God, u hebt uw kracht laten zien toen u uw volk redde uit Egypte. Daardoor bent u over de hele wereld bekend. Maar wij hebben niet gedaan wat u vraagt. Wij hebben verkeerde dingen gedaan.

16Heer, u hebt laten zien dat wij u kunnen vertrouwen. Daarom vragen we u: Blijf niet langer zo verschrikkelijk kwaad op Jeruzalem. Het is uw stad, gebouwd op uw heilige berg! Maar nu lacht iedereen uw volk en uw stad uit. En dat is onze eigen schuld en de schuld van onze voorouders.

17Luister, God van Israël, luister naar mijn gebed. Zorg toch voor uw tempel die verwoest is. Doe het voor uzelf. 18Luister toch, dit is uw eigen stad. Kijk toch hoe kapot de muren en de huizen van Jeruzalem zijn!

Wij vragen dat niet omdat wij het zelf zo goed gedaan hebben. Maar wij vragen het omdat u altijd wilt helpen. 19Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, doe wat wij u vragen. Wacht niet langer, doe het nu! Doe het voor uzelf! Want het gaat om uw eigen stad en uw eigen volk.’

Gabriël komt Gods plan uitleggen

20Zo zei ik tegen God hoe schuldig wij waren, ik en het volk van Israël. Ik vroeg de Heer, mijn God, om Jeruzalem niet te vergeten.

21Terwijl ik nog aan het spreken was, zag ik iemand op me afkomen. Het was Gabriël, de engel die ik eerder gezien had. Het was aan het eind van de middag. 22Gabriël zei: ‘Daniël, ik ben gekomen om je alles duidelijk te maken. 23Toen je begon te bidden, heeft God al geantwoord. Want God houdt van jou. Daarom ben ik gekomen om zijn antwoord aan jou te vertellen. Let goed op en probeer te begrijpen wat ik je nu ga zeggen.

Zeventig moeilijke weken

24God heeft besloten dat het zeventig weken slecht zal gaan met het volk en de heilige stad. Daarna is de straf voor hun fouten voorbij. Dan zullen ze altijd leven zoals God het wil. Wat de profeten voorspeld hebben, zal dan uitkomen. De tempel kan weer als een heilig gebouw gebruikt worden.

25Er is voorspeld dat Jeruzalem weer opgebouwd zal worden. Je kunt er zeker van zijn dat dat zal gebeuren. Maar eerst zullen er zeventig moeilijke weken komen. In de eerste zeven weken daarvan gaat er iemand regeren die door God uitgekozen is.

Daarna komen er 62 weken waarin de hele stad Jeruzalem opgebouwd zal worden. Maar het zal een moeilijke tijd zijn. 26-27Na die 62 weken wordt er iemand vermoord die door God uitgekozen is. En niemand zal hem helpen.

Dan gaat er een koning regeren die met een leger de stad en de tempel verwoest. Eén week lang zal die koning sterk zijn. Hij krijgt veel mensen aan zijn kant. Midden in die week verbiedt hij de mensen om offers te brengen. Hij zet dan een altaar van een afschuwelijke afgod in de tempel. Dat blijft daar staan totdat er iemand komt die het kapotmaakt. Want dat heeft God beslist.

Het leven van die koning zal eindigen in een ramp. Maar tot het einde van zijn leven zal er oorlog zijn. Alles wordt verwoest. Zo heeft God het beslist.’’

10

Een grote oorlog

Daniël krijgt een boodschap van God

101Toen Cyrus drie jaar koning was, kreeg Daniël een boodschap van God. Die boodschap ging over een grote oorlog die zeker zou komen. Ik dacht na over wat ik gehoord en gezien had.

Daniël ziet een man bij de rivier

2Daniël schreef het volgende verslag:

‘Drie weken lang had ik verdriet. 3Ik wilde geen vlees of lekkere dingen eten. Ik dronk ook geen wijn en ik verzorgde mijn lichaam niet.

4Op de 24ste dag van de eerste maand stond ik bij de rivier de Tigris. 5Ik keek rond en zag een man in witte kleren. Om zijn middel had hij een gouden band. 6Zijn lichaam had de glans van een mooie edelsteen. Zijn gezicht gaf licht als de bliksem, en zijn ogen schitterden als vlammen. Zijn armen en voeten hadden een mooie glans, alsof ze van koper waren. Zijn stem klonk als het lawaai van een grote groep mensen.

De man komt naar Daniël toe

7Alleen ik kon de man zien. De mannen die bij me waren, zagen niemand. Maar ze werden wel erg bang. Daarom renden ze weg en verdwenen ze. 8Ik bleef alleen achter.

De man die ik zag, maakte grote indruk op mij. Ik had opeens geen kracht meer. Mijn gezicht werd wit en ik kon niets meer. 9Toen ik de man hoorde praten, viel ik bewusteloos op de grond. 10Maar de man raakte me aan, en ik probeerde op te staan. Ik zat op mijn knieën en steunde op mijn handen. 11Hij zei tegen mij: ‘Daniël, God houdt van je. Daarom ben ik naar je toe gestuurd. Ga staan en luister naar wat ik zeg.’

Toen hij dat gezegd had, stond ik bevend op.

De man zegt wat hij komt doen

12De man zei: ‘Wees niet bang, Daniël. Jij hebt steeds geprobeerd om alles goed te begrijpen. Drie weken heb je bijna niets gegeten en gedronken. God heeft direct naar je gebed geluisterd en mij naar je toe gestuurd. Maar ik kon niet eerder komen. 13De engel die het Perzische rijk beschermt, hield me tegen, 21 dagen lang. Niemand hielp me. Pas op het laatst kreeg ik hulp van Michaël, één van de belangrijkste engelen.

14Nu ben ik bij je. Ik zal je uitleggen wat je gezien hebt. Want dat heeft te maken met wat er in de toekomst met je volk zal gebeuren.’

De man geeft Daniël nieuwe kracht

15Terwijl de man tegen mij praatte, keek ik naar de grond. Ik kon niets zeggen. 16Toen raakte de man mijn lippen aan en meteen kon ik weer spreken. Ik zei tegen de man die voor me stond: ‘Wat ik gezien heb, maakt me doodsbang. Ik heb geen kracht meer. 17Hoe kan ik met u spreken? Ik heb geen kracht meer en ik ben doodmoe.’

18De man raakte me nog een keer aan en gaf me weer kracht. 19Hij zei: ‘Wees niet bang. God houdt van je. Het zal goed met je gaan. Wees sterk.’ En terwijl hij met me praatte, voelde ik me sterk worden. Ik zei: ‘Nu kunt u spreken. Want door u voel ik me sterker.’

De toekomst is al opgeschreven

20-21Toen zei hij: ‘Weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet je vertellen wat er gaat gebeuren. Dat is allemaal al opgeschreven, en zo zal het zeker gaan. Ik moet snel teruggaan om te vechten tegen de engel die Perzië beschermt. Als ik dat gedaan heb, moet ik vechten tegen de engel die het Griekse rijk beschermt. En er is niemand die mij zal helpen, behalve Michaël, de engel die Israël beschermt.