Bijbel in Gewone Taal (BGT)
2

Paulus werkt hard voor iedereen

21Het is belangrijk dat jullie weten dat ik mijn uiterste best voor jullie doe. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de christenen in Laodicea, en voor alle andere christenen die mij nog nooit ontmoet hebben. 2Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen, en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt heeft. 3Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden.

4Ik zeg die dingen om jullie te waarschuwen. Want ik wil niet dat jullie je laten bedriegen door mooie praatjes. 5Gelukkig weet ik dat jullie geloof in Christus sterk is, en dat jullie een eenheid vormen. Dat weet ik doordat ik in gedachten bij jullie ben, ook al ben ik ver bij jullie vandaan.

Pas op voor verkeerde ideeën

Geloof alleen in Christus

6Jullie hebben gehoord dat Jezus Christus de Heer is, en jullie geloven in hem. Doe daarom wat hij wil. 7Jullie zijn met hem verbonden. Blijf op hem steunen. Houd vast aan het geloof dat jullie geleerd is, en wees altijd dankbaar.

8Maar pas op voor de invloed van mensen met verkeerde ideeën! Luister niet naar de waardeloze onzin die zij vertellen. Ze spreken over menselijke wetten en regels, en over de machten van deze wereld. Maar dat heeft allemaal niets met Christus te maken.

9-10Christus heerst over alles en iedereen. In hem was Gods kracht volledig aanwezig op aarde. En die kracht is nu ook volledig in jullie aanwezig, omdat jullie bij Christus horen.

De betekenis van de doop

11Door Christus is er een einde gekomen aan jullie zondige bestaan. Dat gebeurde toen jullie gedoopt werden. Want de doop is een soort besnijdenis. Het is niet een gewone besnijdenis door mensen, maar het is een teken dat je bij Christus hoort.

12Jullie zijn gedoopt. Toen zijn jullie eigenlijk samen met Christus begraven. Maar God heeft Christus uit de dood laten opstaan. En omdat jullie geloven in die kracht van God, zijn jullie samen met Christus opgestaan.

13Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie hoorden niet bij Gods volk, en jullie deden slechte dingen. Maar God heeft al jullie zonden vergeven, en jullie samen met Christus levend gemaakt.

14Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf aan het kruis.

15Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn.

Luister niet naar regels van mensen

16Luister niet naar mensen die jullie veroordelen om wat je eet en drinkt. En laat je niet veroordelen omdat je je niet aan de regels van de sabbat houdt. Of omdat je geen feesten viert, zoals het Feest van Nieuwe Maan. 17Die dingen zijn nu niet belangrijk meer. Er is nog maar één ding belangrijk, en dat is Christus.

18Luister niet naar kritiek van mensen die zelf bezig zijn met vreemde dingen. Die bijvoorbeeld graag streng zijn voor zichzelf, die engelen vereren, of allerlei bijzondere dromen hebben. Want mensen die zulke dingen belangrijk vinden, hebben verkeerde ideeën over God! 19Die mensen zijn niet verbonden met Christus. En zonder Christus kan de kerk niet bestaan en niet één geheel blijven. Zonder Christus kan de kerk niet groeien zoals God dat wil.

20Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus gestorven. Zo zijn jullie bevrijd van de machten van deze wereld. Luister dus niet naar mensen die bang zijn voor die machten, en die daarom over allerlei soorten voedsel zeggen: 21‘Raak het niet aan, proef er niet van, blijf ervan af! Anders zal God je niet redden.’ 22Dat zijn allemaal regels die gemaakt zijn door mensen. Voedsel is gewoon om op te eten. Uiteindelijk verdwijnt het via je lichaam in het riool.

23Het lijkt misschien wijs om je te houden aan regels over voedsel. Mensen beweren dat zulke regels je helpen om God te dienen. Ze denken dat die strenge regels laten zien dat je lichaam onbelangrijk is. Maar dat is onzin. Want met die regels maak je je lichaam juist belangrijk!