Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

Slechte en goede voorbeelden

De mensen zullen slecht zijn

31Beste Timoteüs, bedenk dat de gelovigen het moeilijk zullen krijgen aan het einde van de tijd. 2Want de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. Geld is het enige wat hen interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden, en zich beter voelen dan anderen. Ze zullen God beledigen, en geen respect hebben voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. Niets zal heilig voor hen zijn.

3De mensen zullen niet weten wat liefde is. Ze zullen met niemand medelijden hebben, ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaadspreken over anderen. Ze zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. Ze zullen een hekel hebben aan alles wat goed is. 4Ze zullen elkaar verraden. Ze zullen nooit nadenken voordat ze iets doen. Ze zullen trots zijn op zichzelf. En ze maken liever plezier dan dat ze van God houden.

5Zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat dat niet waar is. Blijf ver bij die mensen vandaan!

Ook valse leraren zijn slecht

6Een voorbeeld van zulke slechte gelovigen zijn valse leraren. Met mooie praatjes komen ze de huizen binnen, en proberen ze domme vrouwen in hun macht te krijgen. Het zijn vrouwen die veel slechte dingen gedaan hebben, en allerlei verkeerde verlangens hebben. 7Ze willen altijd wel iets nieuws leren, maar het lukt ze nooit om de waarheid te leren kennen.

8Die valse leraren verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes verzet hebben. Die valse leraren hebben hun verstand verloren, en hun geloof is waardeloos. 9Maar ze zullen weinig succes hebben, want het zal voor iedereen snel duidelijk worden hoe dom ze zijn. Zo ging het ook bij Jannes en Jambres.

Paulus is een voorbeeld voor Timoteüs

10Timoteüs, jij houdt je altijd aan mijn uitleg. Jij volgt mijn voorbeeld: je leeft net zoals ik, en je probeert hetzelfde doel te bereiken. Je volgt mijn voorbeeld: mijn geloof, mijn geduld en mijn liefde. Ook jij geeft niet op. 11Je bent vervolgd en je moet lijden, net zoals ik vroeger in Antiochië, Ikonium en Lystra geleden heb. Ja, ik heb veel ellende moeten verdragen! Maar elke keer heeft de Heer mij gered.

12Alle mensen die bij Jezus Christus horen en daarom willen leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden. 13En alle slechte mensen en bedriegers zullen nog slechter worden. Ze bedriegen andere mensen, en ze worden ook zelf bedrogen.

Gebruik de heilige boeken

14Timoteüs, blijf trouw aan wat je geleerd hebt, en aan het geloof waarvan je overtuigd bent. Je weet dat je goede leraren gehad hebt. 15En de heilige boeken ken je al sinds je kindertijd. In die boeken kun je wijsheid vinden. Ze leren je dat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus.

16Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven.

17Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen.