Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

De Heer is trouw

31Vrienden, ten slotte vraag ik: Bid voor mij. Bid dat ik het goede nieuws met succes verder bekend kan maken. Bid dat mensen grote eerbied zullen hebben voor dat nieuws, en dat ze gaan geloven, net zoals jullie. 2Bid ook dat God mij beschermt tegen mensen die verkeerd en slecht zijn omdat ze niet geloven. 3De Heer is trouw. Hij zal jullie kracht geven en beschermen tegen de macht van het kwaad.

4De Heer geeft mij het vertrouwen dat jullie doen wat ik wil. En dat jullie dat ook zullen blijven doen. 5Ik bid dat de Heer zal zorgen dat jullie met heel je hart van God houden, en dat jullie trouw zijn aan Christus.

Blijf gewoon je werk doen

6Vrienden, namens onze Heer Jezus Christus verbied ik jullie om contact te hebben met christenen die niet leven zoals het hoort. Die christenen houden zich niet aan de uitleg die ze van mij gekregen hebben.

7Ik heb het goede voorbeeld gegeven, jullie weten hoe het hoort. Want toen ik bij jullie was, heb ik ontzettend hard gewerkt. 8Ik vroeg toen niemand van jullie om voor mij te zorgen. Nee, ik werkte dag en nacht. Ik was bij jullie zonder dat het jullie iets kostte. 9Natuurlijk had ik er wel recht op dat jullie voor mij zouden zorgen. Maar ik wilde dat niet. Want zo kon ik jullie het goede voorbeeld geven.

10-11Toen ik bij jullie was, heb ik jullie deze regel duidelijk uitgelegd: iemand die niet wil werken, krijgt ook geen eten. Zijn jullie dat vergeten? Ik heb namelijk gehoord dat sommigen van jullie niet willen leven zoals het hoort. Ze willen niet werken, maar ze houden zich bezig met dingen die geen nut hebben. 12Namens de Heer Jezus Christus waarschuw ik zulke mensen. En ik geef hun de volgende opdracht: blijf gewoon je werk doen en verdien je eigen brood.

Slot van de brief

Blijf het goede doen

13Vrienden, blijf steeds het goede doen. 14Pas op voor mensen die zich niets aantrekken van wat ik schrijf! Ga niet meer met hen om. Misschien zullen ze zich dan schamen. 15Maar behandel hen niet als vijanden. Waarschuw hen zoals je vrienden waarschuwt.

16Ik bid dat de Heer van de vrede jullie zijn vrede geeft, altijd en op alle mogelijke manieren. En dat hij goed zorgt voor jullie allemaal.

Groeten van Paulus

17De laatste woorden van deze brief schrijf ik, Paulus, zelf. Dat doe ik in al mijn brieven. Dan weten jullie dat het echt een brief van mij is. Ik groet jullie, 18en wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed is voor jullie allemaal.