Bijbel in Gewone Taal (BGT)
22

Koning Achazja van Juda

Achazja wordt koning van Juda

221Na de dood van Joram werd zijn jongste zoon Achazja koning gemaakt door de inwoners van Jeruzalem. Want de oudere broers van Achazja waren allemaal vermoord door rovers die met de Arabieren meegekomen waren.

2Achazja was 22 jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde ƩƩn jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalja. Zij was een kleindochter van koning Omri van Israƫl.

Achazja is een slechte koning

3-4Achazja leefde net zoals de nakomelingen van koning Achab van Israƫl: ook hij deed dingen die de Heer slecht vond. Dat kwam door zijn moeder, en door andere familieleden van Achab. Zij gaven Achazja slechte raad na de dood van zijn vader. Daarom liep het verkeerd met Achazja af.

Oorlog tegen de Arameeƫrs

5De familie van Achab zei tegen Achazja: ā€˜Je moet oorlog voeren tegen koning HazaĆ«l van Aram, samen met koning Joram van IsraĆ«l. Jullie moeten naar de stad Ramot gaan, in het gebied Gilead.ā€™

Zo gebeurde het. Maar tijdens het gevecht raakte Joram gewond. 6Hij ging terug naar de stad Jizreƫl om zijn wonden te laten genezen. Achazja ging daar ook heen, om te kijken hoe het met de zieke koning Joram ging.

De dood van Achazja

7-9Maar dat bezoek aan Joram liep niet goed af voor Achazja. Tijdens het bezoek gingen Achazja en Joram samen Jehu tegemoet, de zoon van Nimsi. Maar de Heer had Jehu uitgekozen om de familie van koning Achab van Israƫl te vernietigen.

Jehu doodde eerst Joram en de rest van de familie van Achab. Daarna kwam hij de leiders van Juda tegen. En ook de zonen van de broers van koning Achazja die in dienst waren van de koning. Jehu doodde hen allemaal.

Ten slotte ging Jehu op zoek naar Achazja zelf. Achazja had zich verstopt in Samaria. Maar de mannen van Jehu vonden hem, en namen hem gevangen. Daarna brachten ze hem naar Jehu, en doodden hem. Zo zorgde de Heer ervoor dat koning Achazja gedood werd.

Achazja werd wel begraven bij de andere koningen, want zijn grootvader Josafat was de Heer altijd trouw geweest. Achazja had geen nakomelingen die hem op dat moment konden opvolgen.

Koningin Atalja van Juda

Atalja wil de hele koninklijke familie doden

10Atalja, de moeder van koning Achazja van Juda, hoorde dat haar zoon vermoord was. Toen besloot ze om alle kinderen uit de koninklijke familie te laten doden.

11Maar Joas, Ć©Ć©n van de zonen van Achazja, werd gered. Want hij werd door een zus van Achazja weggehaald bij de kinderen die gedood zouden worden. Die zus heette Jehosabat. Ze was een dochter van koning Joram, en ze was getrouwd met hogepriester Jojada. Ze verstopte Joas en zijn verzorgster in de tempel, zodat Atalja hen niet zou ontdekken.

Zo bleef Joas in leven. 12Hij werd zes jaar lang door zijn tante Jehosabat verborgen gehouden in de tempel van de Heer. Al die tijd was Atalja koningin van Juda.