Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

De zorg voor mensen in de kerk

Behandel iedereen als familie

51Timoteüs, als een oudere man fouten gemaakt heeft, moet je hem met respect behandelen. Geef hem raad alsof hij je vader is. Behandel jonge mannen als je broers, 2en oudere vrouwen als je moeder. Behandel jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn, en ga op een zuivere manier met hen om.

Zorg voor de weduwen

3Zorg goed voor weduwen die echt hulp nodig hebben. 4Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zo doen ze iets terug voor de vrouw die vroeger voor hen zorgde. En dan gedragen ze zich als goede christenen, die voor hun familie zorgen. Dat is wat God wil.

5Een weduwe die echt niemand meer heeft, vertrouwt alleen nog maar op God. Ze bidt dag en nacht en houdt daar niet mee op. 6Maar als een weduwe alleen voor haar eigen plezier leeft, dan loopt het slecht met haar af.

7Zorg ervoor dat die regels duidelijk zijn, zodat iedereen goed leeft. 8Iemand die niet wil zorgen voor zijn familie, en zelfs niet voor zijn eigen ouders, die is geen christen. Zo iemand leeft nog slechter dan een ongelovige.

De kerk moet niet alle weduwen helpen

9Je moet niet elke weduwe zomaar op de lijst zetten van weduwen die hulp krijgen van de kerk. Alleen een weduwe die ouder is dan zestig jaar, mag op de lijst komen. Bovendien mag ze maar één keer getrouwd geweest zijn. 10En verder moet iedereen haar goede daden kennen. Zoals bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, het hartelijk ontvangen van vreemdelingen in haar huis, het wassen van de voeten van gelovigen, en het helpen van mensen die het moeilijk hebben. Een weduwe moet veel van zulke goede dingen gedaan hebben.

11-12Jonge weduwen moet je niet op de lijst zetten, want die willen toch weer trouwen. Want als zij weer seksuele verlangens krijgen, dan geven ze hun trouw aan Christus op. En zo verbreken ze hun belofte om Christus te dienen, en dan verdienen ze dat God hen straft.

13Het is ook niet goed als jonge weduwen eraan gewend raken om niets te doen. Dan worden ze lui, en gaan ze maar wat kletsen en zich overal mee bemoeien. Dan gaan ze alleen nog maar bij anderen op bezoek om te praten over zaken waarover je niet hoort te praten.

14Ik wil dus dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, en goed zorgen voor de mensen in hun huis. Dan kunnen ongelovige mensen geen slechte dingen over christenen zeggen. 15Sommige van de jonge weduwen die wel door de kerk verzorgd werden, zijn hun geloof al kwijtgeraakt. Zij zijn volgelingen van de duivel geworden.

16Als een gelovige vrouw in haar eigen familie weduwen heeft, dan moet ze die helpen. Ze moet dat niet door de kerk laten doen. Dan kan de kerk de weduwen helpen die geen familie hebben.

Leiders van de kerk

17Goede leiders van de kerk doen veel moeite om het goede nieuws uit te leggen. Zulke leiders verdienen een dubbele beloning. 18Want in de heilige boeken staat: «Een koe die gebruikt wordt bij het oogsten, mag eten van het graan.» Dat betekent: iemand die werkt, moet daarvoor beloond worden.

19Timoteüs, je moet een aanklacht tegen een leider van de kerk alleen serieus nemen als er minstens twee getuigen zijn. 20Als een leider inderdaad gezondigd heeft, moet je hem streng toespreken. Iedereen moet daarbij zijn, want dan zijn ook de andere leiders gewaarschuwd.

Maak geen fouten

21Je moet iedereen gelijk behandelen. Je mag de ene leider niet beter behandelen dan de andere. God, Jezus en de heilige engelen weten dat ik je die opdracht geef.

22Leg niet te snel je handen op iemands hoofd om hem leider van de kerk te maken. Want als die persoon slechte dingen doet, dan ben jij daar ook verantwoordelijk voor. Zorg dat je geen fouten maakt!

Een beetje wijn is gezond

23Timoteüs, je moet niet alleen water drinken. Drink ook een beetje wijn. Dat is goed voor je maag, en het helpt tegen de ziektes die jij regelmatig hebt.

Alles zal bekend worden

24De zonden van sommige mensen zijn nu al duidelijk zichtbaar voor iedereen. Maar van andere mensen zullen de zonden pas ontdekt worden als God zal rechtspreken.

25Hetzelfde geldt voor de goede dingen die mensen doen. Vaak zijn die nu al duidelijk te zien voor iedereen. En uiteindelijk zullen ook de goede dingen die niemand gezien heeft, bekend worden.