Bijbel in Gewone Taal (BGT)
2

Bid voor alle mensen

21Timoteüs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen, en dank God voor alles en iedereen. 2Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen.

3God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. 4Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. 5Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. 6Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft.

7God heeft mij als apostel uitgekozen om daarover te vertellen. Dat is geen leugen. Het is echt mijn opdracht om aan alle volken uitleg te geven over het ware geloof.

Regels voor de kerk

Regels voor mannen en vrouwen

8Als jullie bij elkaar komen, gelden de volgende regels.

De mannen moeten bidden, met de handen omhoog naar God. Ze mogen dan geen ruzie hebben of boos zijn op iemand, want het gebed is iets heiligs.

9De vrouwen moeten eenvoudige, nette kleding dragen. Ik wil niet dat ze de aandacht trekken met dure kleren, goud, parels of mooi gevlochten haren. 10Laat ze aandacht trekken met hun goede daden, zoals dat hoort bij gelovige vrouwen.

11Vrouwen moeten stil zijn, en gehoorzaam luisteren naar de uitleg van het goede nieuws. 12Ik vind het niet goed dat vrouwen zelf uitleg geven, of aan mannen vertellen wat ze moeten doen. Vrouwen moeten rustig luisteren. 13Want God heeft eerst Adam gemaakt, en toen pas Eva. 14En Eva, niet Adam, liet zich verleiden om te doen wat God verboden had. 15Sinds die tijd krijgen vrouwen kinderen, en dat gebeurt met pijn en moeite. Maar ze kunnen gered worden. Als ze maar blijven geloven, van andere christenen blijven houden, een heilig leven leiden, en bescheiden zijn.

3

31Dat is zeker waar.

Regels voor leiders van de kerk

Het is goed als een man graag leider van de kerk wil worden. Want het is belangrijk werk. 2Een leider van de kerk moet zich uitstekend gedragen. Hij mag maar één keer trouwen. Hij moet rustig en verstandig zijn, en goede manieren hebben. Hij moet een goede leraar zijn, en mensen hartelijk ontvangen. 3Hij mag niet te veel wijn drinken. Hij moet vriendelijk zijn, en mag niet snel kwaad worden. Hij moet een man zijn die niet graag ruziemaakt, en niet altijd maar rijker wil worden.

4Een leider van de kerk moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin. Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben, en hem gehoorzamen. 5Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, kan hij ook niet zorgen voor de kerk van God.

6Een man die nog maar pas christen is, kan geen leider van de kerk worden. Anders wordt hij misschien trots op zichzelf, en dan krijgt de duivel macht over hem.

7Het is belangrijk voor een leider van de kerk dat ook de mensen buiten de kerk respect voor hem hebben. Er mogen geen praatjes over hem komen. Want daar zou de duivel misbruik van kunnen maken.

Regels voor de dienaren in de kerk

8Ook een dienaar in de kerk moet zich goed gedragen. Zo iemand mag niet schijnheilig zijn. Hij mag niet te veel wijn drinken, en niet altijd maar rijker willen worden. 9Hij moet van binnen eerlijk zijn tegenover God. En hij moet overtuigd zijn van het geheim van het geloof: dat God ons wil redden.

10Voordat iemand dienaar kan worden, moet onderzocht worden of hij geschikt is. Als zijn gedrag uitstekend is, mag hij dienaar worden. 11Ook zijn vrouw moet zich goed gedragen. Ze mag niet roddelen, maar ze moet rustig zijn, en betrouwbaar in alles. 12Een dienaar mag maar één keer trouwen. En hij moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin.

13Mannen die hun werk als dienaar goed uitvoeren, krijgen veel respect van iedereen. Zo kunnen ze zonder angst vertellen over hun geloof in Jezus Christus.

De inhoud van het geloof

14-15Beste Timoteüs, ik hoop snel naar je toe te komen, maar misschien gaat dat niet lukken. Daarom schrijf ik je alvast. Dan weet je hoe iedereen zich moet gedragen in Gods kerk. Want de christenen vormen samen de kerk van de levende God. En de kerk is de plaats waar Gods waarheid te vinden is.

16We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de hoogste plaats in de hemel gegeven.

4

De juiste uitleg

41De heilige Geest heeft duidelijk gezegd dat aan het einde van de tijd sommige christenen hun geloof zullen verliezen. Ze zullen luisteren naar leugens van kwade geesten, en naar duivelse lessen. 2De mensen die al die dingen vertellen, zijn schijnheilige leugenaars die doen alsof ze geloven. Maar diep van binnen hebben ze gekozen voor de duivel.

3Die mensen zeggen dat christenen niet mogen trouwen en allerlei dingen niet mogen eten. Maar God heeft al ons voedsel gemaakt. Gelovigen mogen alles eten, als ze God er maar voor danken. Dat weet iedereen die de waarheid kent. 4-5Alles wat God gemaakt heeft, is goed. Dat heeft God zelf gezegd. Daarom mogen we alles eten, als we hem er maar voor danken. Gods woorden en ons gebed maken al het voedsel rein.

De taken van Timoteüs

Blijf mijn boodschap uitleggen

6Timoteüs, blijf mijn boodschap uitleggen aan de andere christenen. Dan zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn.

Jij houdt je elke dag bezig met de inhoud van het geloof, en je bent trouw aan de juiste uitleg. 7Luister daarom niet naar verzonnen verhalen die niets waard zijn, maar leef zoals God het wil. Oefen jezelf daarin.

8Het is best nuttig om oefeningen te doen voor je lichaam. Maar het is pas echt zinvol om jezelf te oefenen om Gods wil te doen. Want wie Gods wil doet, wordt door hem beloond in het aardse leven, en in het leven dat nog komt. 9Wat ik net gezegd heb, is waar, en iedereen zal het ermee eens zijn. 10Want de levende God is de redder van alle mensen, en vooral van de gelovigen. Wij vertrouwen op hem. Daarom werken we zo hard en doen we zo ons best.

Wees een voorbeeld

11Timoteüs, vertel mijn boodschap aan de christenen. En zeg dat ze zich eraan moeten houden. 12Je bent nog jong. Maar zorg ervoor dat iedereen je toch serieus neemt. Wees een voorbeeld voor andere gelovigen door wat je zegt en door hoe je leeft. Wees een voorbeeld door je liefde en je geloof, en door te leven zoals God het wil.

13Ik kom snel naar je toe. Tot die tijd zijn dit je belangrijkste taken: Voorlezen uit de heilige boeken. Vertellen dat iedereen moet doen wat daarin staat. En uitleg geven over het geloof.

14God heeft jou een bijzondere kracht gegeven om je werk te doen. Gebruik die kracht goed! Profeten in de kerk hadden al gezegd dat God je die kracht zou geven. En die kreeg je toen de leiders van de kerk hun handen op je hoofd legden.

15Luister goed naar mijn woorden, laat je leven erdoor bepalen. Dan zullen alle gelovigen zien dat je een steeds betere leider wordt. 16Let erop dat je je goed gedraagt, en houd vast aan de juiste uitleg. Blijf dat steeds doen. Want zo zul je jezelf redden, en ook alle christenen die naar je luisteren.