Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

31Dat is zeker waar.

Regels voor leiders van de kerk

Het is goed als een man graag leider van de kerk wil worden. Want het is belangrijk werk. 2Een leider van de kerk moet zich uitstekend gedragen. Hij mag maar één keer trouwen. Hij moet rustig en verstandig zijn, en goede manieren hebben. Hij moet een goede leraar zijn, en mensen hartelijk ontvangen. 3Hij mag niet te veel wijn drinken. Hij moet vriendelijk zijn, en mag niet snel kwaad worden. Hij moet een man zijn die niet graag ruziemaakt, en niet altijd maar rijker wil worden.

4Een leider van de kerk moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin. Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben, en hem gehoorzamen. 5Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, kan hij ook niet zorgen voor de kerk van God.

6Een man die nog maar pas christen is, kan geen leider van de kerk worden. Anders wordt hij misschien trots op zichzelf, en dan krijgt de duivel macht over hem.

7Het is belangrijk voor een leider van de kerk dat ook de mensen buiten de kerk respect voor hem hebben. Er mogen geen praatjes over hem komen. Want daar zou de duivel misbruik van kunnen maken.

Regels voor de dienaren in de kerk

8Ook een dienaar in de kerk moet zich goed gedragen. Zo iemand mag niet schijnheilig zijn. Hij mag niet te veel wijn drinken, en niet altijd maar rijker willen worden. 9Hij moet van binnen eerlijk zijn tegenover God. En hij moet overtuigd zijn van het geheim van het geloof: dat God ons wil redden.

10Voordat iemand dienaar kan worden, moet onderzocht worden of hij geschikt is. Als zijn gedrag uitstekend is, mag hij dienaar worden. 11Ook zijn vrouw moet zich goed gedragen. Ze mag niet roddelen, maar ze moet rustig zijn, en betrouwbaar in alles. 12Een dienaar mag maar één keer trouwen. En hij moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin.

13Mannen die hun werk als dienaar goed uitvoeren, krijgen veel respect van iedereen. Zo kunnen ze zonder angst vertellen over hun geloof in Jezus Christus.

De inhoud van het geloof

14-15Beste Timoteüs, ik hoop snel naar je toe te komen, maar misschien gaat dat niet lukken. Daarom schrijf ik je alvast. Dan weet je hoe iedereen zich moet gedragen in Gods kerk. Want de christenen vormen samen de kerk van de levende God. En de kerk is de plaats waar Gods waarheid te vinden is.

16We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de hoogste plaats in de hemel gegeven.