Bijbel in Gewone Taal (BGT)
2

Bid voor alle mensen

21Timoteüs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen, en dank God voor alles en iedereen. 2Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen.

3God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. 4Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. 5Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. 6Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft.

7God heeft mij als apostel uitgekozen om daarover te vertellen. Dat is geen leugen. Het is echt mijn opdracht om aan alle volken uitleg te geven over het ware geloof.

Regels voor de kerk

Regels voor mannen en vrouwen

8Als jullie bij elkaar komen, gelden de volgende regels.

De mannen moeten bidden, met de handen omhoog naar God. Ze mogen dan geen ruzie hebben of boos zijn op iemand, want het gebed is iets heiligs.

9De vrouwen moeten eenvoudige, nette kleding dragen. Ik wil niet dat ze de aandacht trekken met dure kleren, goud, parels of mooi gevlochten haren. 10Laat ze aandacht trekken met hun goede daden, zoals dat hoort bij gelovige vrouwen.

11Vrouwen moeten stil zijn, en gehoorzaam luisteren naar de uitleg van het goede nieuws. 12Ik vind het niet goed dat vrouwen zelf uitleg geven, of aan mannen vertellen wat ze moeten doen. Vrouwen moeten rustig luisteren. 13Want God heeft eerst Adam gemaakt, en toen pas Eva. 14En Eva, niet Adam, liet zich verleiden om te doen wat God verboden had. 15Sinds die tijd krijgen vrouwen kinderen, en dat gebeurt met pijn en moeite. Maar ze kunnen gered worden. Als ze maar blijven geloven, van andere christenen blijven houden, een heilig leven leiden, en bescheiden zijn.