Bijbel in Gewone Taal (BGT)
7

71Toen kwamen er een paar mensen uit die stad. Zij haalden de kist op en brachten hem naar het huis van Abinadab. Zijn huis stond op een heuvel. Zijn zoon Elazar werd speciaal uitgekozen om op de heilige kist te passen.

De Israƫlieten hebben spijt

2De heilige kist bleef twintig jaar in Kirjat-Jearim staan. De Israƫlieten begonnen de Heer in die tijd steeds vaker om hulp te vragen.

3Toen zei Samuel: ā€˜Willen jullie de Heer weer gaan dienen? Doe dan alle beelden van afgoden weg. Ook het beeld van de godin Astarte. Vertrouw alleen op de Heer en dien geen andere goden. Dan zal de Heer jullie redden van de Filistijnen.ā€™

4Dat deden de Israƫlieten. Ze deden de beelden van de afgoden BaƤl en Astarte weg. En ze dienden alleen nog maar de Heer.

De Israƫlieten moeten naar Mispa gaan

5Daarna zei Samuel tegen de IsraĆ«lieten: ā€˜Jullie moeten allemaal naar de stad Mispa komen, dan zal ik voor jullie bidden tot de Heer.ā€™

6Toen kwam iedereen naar die stad. Daar schepten ze water uit een put, en ze goten het op de grond. Ook wilden ze die dag niet eten en drinken. Dat deden ze omdat ze spijt hadden van hun gedrag. Ze zeiden: ā€˜We hebben dingen gedaan die de Heer niet wil.ā€™

Vanaf die dag was Samuel de leider van het volk van Israƫl.

Samuel vraagt de Heer om hulp

7De Filistijnen kregen het bericht dat alle IsraĆ«lieten in Mispa waren. Ze maakten zich klaar voor een oorlog tegen IsraĆ«l. De IsraĆ«lieten hoorden dat en ze werden bang. 8Ze riepen tegen Samuel: ā€˜Doe iets! Vraag of de Heer, onze God, ons helpt. Vraag of hij ons redt van de Filistijnen!ā€™

9Toen koos Samuel een lammetje uit en slachtte dat. Hij offerde het helemaal aan de Heer. Hij vroeg de Heer om hulp voor Israƫl. En de Heer luisterde naar hem.

De Filistijnen verliezen de strijd

10Samuel was nog bezig met het offer, toen de Filistijnen aanvielen. Maar de Heer zorgde voor een verschrikkelijk onweer. De Filistijnen werden doodsbang en durfden de Israƫlieten niet meer aan te vallen.

11De IsraĆ«lieten kwamen de stad uit en gingen achter de Filistijnen aan. Ze jaagden hen terug tot aan Bet-Kar. 12Na de strijd zette Samuel een grote steen neer tussen de steden Mispa en Sen. Hij noemde die steen Eben-HaĆ«zer en zei: ā€˜Hier heeft de Heer ons geholpen.ā€™

13De Filistijnen waren door de Israƫlieten verslagen. Tijdens het leven van Samuel durfden ze niet meer in het gebied van Israƫl te komen. Daar zorgde de Heer voor. 14De steden die de Filistijnen veroverd hadden, moesten ze teruggeven aan Israƫl. Vanaf de stad Ekron tot aan de stad Gat werd alles aan Israƫl teruggegeven.

Toen was er vrede, ook tussen Israƫl en de Amorieten.

Samuel is de leider van Israƫl

15Samuel was de rest van zijn leven de leider van Israƫl. 16Elk jaar maakte hij een reis langs de steden Betel, Gilgal en Mispa. In al die plaatsen gaf hij regels aan het volk. 17Na zijn reis kwam hij altijd terug in Rama. Daar stond zijn huis. En vanuit die stad bestuurde hij het land. Hij maakte daar ook een altaar voor de Heer.