Bijbel in Gewone Taal (BGT)
18

Saul probeert David te doden

David en Jonatan worden vrienden

181-4Nadat Saul en David met elkaar gepraat hadden, werd David een soldaat van Saul. Saul liet David niet teruggaan naar zijn eigen familie.

Jonatan, de zoon van Saul, ging veel van David houden. Hij werd Davids beste vriend. En hij beloofde dat hij altijd Davids vriend zou blijven. Als teken van hun vriendschap gaf Jonatan zijn jas, zijn harnas, zijn wapens en zijn riem aan David.

5Saul liet David in veel oorlogen vechten. En David won al die oorlogen. Daarom maakte Saul hem de leider van het leger. Het hele volk en alle dienaren van Saul waren daar blij om.

Saul wordt jaloers op David

6Na het gevecht met Goliat ging David met het leger terug naar Jeruzalem. Overal waar het leger kwam, waren er vrouwen om koning Saul te begroeten. De vrouwen zongen en ze dansten bij de vrolijke muziek van trommels en andere instrumenten. 7Ze zongen om de beurt: ‘Saul heeft duizend mannen gedood, en David wel tienduizend!’

8Dat lied maakte Saul woedend. Hij dacht: Ze zeggen dat David tienduizend vijanden gedood heeft en ik maar duizend. Straks willen ze hem nog koning maken!

9Vanaf die dag vertrouwde Saul David niet meer.

Saul probeert David te doden

10De volgende dag stuurde God weer een kwade geest naar Saul. Daardoor wist Saul niet meer wat hij deed. Hij liep schreeuwend rond in zijn huis en hij had zijn speer in zijn hand. David begon op zijn harp te spelen om Saul rustig te maken. 11Maar Saul schreeuwde: ‘Ik steek je dood!’ Hij gooide zijn speer naar David, maar David kon net op tijd wegkomen. Saul gooide nog een keer. Maar weer miste hij. 12Toen werd Saul bang voor David, want hij dacht: De Heer helpt David, maar hij helpt mij niet meer.

13Daarom stuurde Saul David weg. Hij gaf hem de leiding over duizend soldaten. David en zijn soldaten gingen vechten, maar ze kwamen altijd veilig terug. 14Steeds als David moest vechten, won hij. Want de Heer hielp hem.

15Saul zag dat het goed ging met David. Daarom werd hij erg bang voor hem. 16Maar iedereen in Israël en Juda hield van David. Want David en zijn leger wonnen elke strijd.

Saul wil dat David met Merab trouwt

17Saul zei tegen David: ‘Je mag trouwen met mijn oudste dochter Merab. Er is maar één voorwaarde: je moet altijd bij mij in dienst blijven en dapper vechten voor de Heer.’ Maar intussen dacht Saul: Dan zullen de Filistijnen David doden, en hoef ik dat niet zelf te doen.

18David zei tegen Saul: ‘Koning, vindt u mij echt goed genoeg om uw schoonzoon te worden? Ik ben toch helemaal niet belangrijk? En ook mijn familie is niet belangrijk in Israël.’

19Toen kwam de dag dat David met Merab zou trouwen. Maar Saul gaf zijn dochter niet aan David. In plaats daarvan gaf hij haar aan Adriël uit Mechola.

Saul wil dat David met Michal trouwt

20Michal, de andere dochter van Saul, werd verliefd op David. Toen Saul dat hoorde, was hij blij. 21Hij dacht: Ik zeg tegen David dat hij met Michal kan trouwen. Zo loopt David in de val. Want dan laat ik hem vechten tegen de Filistijnen, en dan zullen zij hem doden. En Saul zei tegen David: ‘Je kunt met mijn andere dochter trouwen. Zo kun je toch mijn schoonzoon worden.’

22Intussen had Saul tegen zijn dienaren gezegd: ‘Jullie moeten in het geheim met David praten. Zorg ervoor dat hij mijn schoonzoon wil worden. Zeg maar tegen hem dat de koning en alle dienaren van hem houden.’

David krijgt een gevaarlijke opdracht

23De dienaren zeiden al die dingen tegen David. Maar David zei: ‘Denken jullie dat je zomaar de schoonzoon van de koning kunt worden? Ik ben arm en onbelangrijk.’ 24De dienaren vertelden aan Saul wat David gezegd had. 25Maar Saul zei: ‘Zeg tegen David dat ik geen geld wil hebben. Ik wil alleen maar honderd voorhuiden van Filistijnen hebben. Vertel David dat ik zo mijn vijanden wil straffen.’ Dat was Sauls plan om David door de Filistijnen te laten doden.

26-27De dienaren van de koning vertelden aan David wat Saul gezegd had. Het leek David een goed plan om zo de schoonzoon van Saul te worden. Hij ging op weg. Samen met zijn soldaten doodde hij in korte tijd tweehonderd Filistijnen. Hij bracht hun voorhuiden bij Saul.

Toen mocht David met Sauls dochter Michal trouwen.

Saul is erg bang voor David

28Saul begreep nu echt dat de Heer David hielp. En Michal, de dochter van Saul, hield van David. 29Daarom werd Saul nog banger voor hem, en hij werd Davids grootste vijand.

30Elke keer als de Filistijnen oorlog voerden tegen Israël, won David. Hij had veel succes, meer dan alle andere leiders van Sauls leger. Daardoor werd David heel beroemd.

19

Saul wil David doden

191Vanaf dat moment liet Saul aan iedereen weten dat hij David wilde doden. Hij vertelde het ook aan zijn zoon Jonatan. Maar Jonatan hield veel van David. 2Daarom waarschuwde Jonatan hem. Hij zei: ‘Mijn vader probeert je te doden. Dus pas op! Verstop je morgenochtend op een plek buiten de stad. 3Dan zal ik samen met mijn vader ook daarheen komen, en met hem over jou praten. Daarna zal ik je vertellen wat hij gezegd heeft.’

Jonatan houdt zijn vader tegen

4De volgende ochtend praatte Jonatan met Saul over David. Hij zei: ‘Koning, doe uw dienaar David geen kwaad. Want hij doet u ook geen kwaad. Hij doet juist veel goede dingen voor u. 5Hij heeft Goliat verslagen, ook al was dat gevaarlijk voor hemzelf. Zo heeft de Heer ervoor gezorgd dat Israël een belangrijk gevecht won. Dat hebt u zelf gezien. En u was daar blij om. Als u David nu doodt, dan doodt u iemand die onschuldig is. Waarom zou u dat doen? Daar is geen reden voor.’ 6Saul luisterde naar Jonatan, en hij beloofde plechtig: ‘David zal niet gedood worden. Dat is zo zeker als de Heer leeft!’

7Toen riep Jonatan David en vertelde hem alles. Daarna bracht hij David naar Saul. En David kwam weer in het paleis wonen, net als vroeger.

8Intussen ging de oorlog tegen de Filistijnen nog steeds door. David werd weer de legerleider van Saul. En toen David de Filistijnen verslagen had, vluchtten ze voor hem.

Saul wil David toch doden

9Op een dag stuurde de Heer weer een kwade geest naar Saul. Saul was thuis en hield zijn speer in zijn hand. Toen David op zijn harp begon te spelen, 10probeerde Saul hem te doden met zijn speer. David kon net op tijd wegkomen, en de speer bleef in de muur steken.

Michal helpt David

Diezelfde avond vluchtte David naar zijn eigen huis. 11Saul stuurde daar dienaren naartoe. Zij moesten Davids huis bewaken en hem de volgende ochtend doden. Maar Michal, de vrouw van David, waarschuwde hem. Ze zei: ‘Zorg dat je vannacht een veilige plaats vindt, anders word je morgen gedood.’ 12Ze hielp David om uit het raam te klimmen. En hij vluchtte naar een veilige plaats.

13Intussen pakte Michal een godenbeeld en legde dat in Davids bed. Ze plakte geitenhaar op het hoofd van het beeld. Daarna legde ze een deken over het beeld heen. 14Toen Sauls dienaren David gevangen wilden nemen, zei Michal: ‘David is ziek.’

De dienaren ontdekken het beeld

15Voor de tweede keer stuurde Saul zijn dienaren naar Davids huis. Hij had tegen hen gezegd: ‘Haal David op. Als het moet, neem dan zijn hele bed maar mee. Maar breng David hier, zodat ik hem kan doden.’

16De dienaren gingen Davids huis binnen. Toen zagen ze dat er een beeld met geitenhaar in Davids bed lag.

17Toen Saul dat hoorde, zei hij tegen Michal: ‘Waarom heb je mij bedrogen? Waarom heb je mijn vijand geholpen om te vluchten?’ Michal antwoordde: ‘Ik moest David wel helpen, anders zou hij mij doden.’

David vlucht naar Samuel

18David was intussen naar een veilige plaats gevlucht. Hij ging naar Samuel in Rama en vertelde hem alles. Toen bleef David bij Samuel in het profetenhuis wonen.

19Saul hoorde dat David in het profetenhuis in Rama was. 20Hij stuurde dienaren om David gevangen te nemen. Maar toen ze daar kwamen, zagen ze de profeten dansen en schreeuwen. De profeten hadden de geest van God in zich, en Samuel had de leiding over hen. Op dat moment kregen ook Sauls dienaren de geest van God in zich. En ook zij begonnen te dansen en te schreeuwen.

21Toen Saul dat hoorde, stuurde hij andere dienaren. Maar met hen gebeurde hetzelfde. Saul stuurde voor de derde keer een groep dienaren, maar weer gebeurde hetzelfde.

Saul gaat David zelf halen

22Ten slotte ging Saul zelf naar Rama. Bij de grote put in Sechu vroeg hij: ‘Waar zijn Samuel en David?’ De inwoners van Sechu zeiden: ‘In het profetenhuis in Rama.’ 23Toen ging Saul daarheen. Maar ook hij kreeg de geest van God in zich. En onderweg begon ook hij te dansen en te schreeuwen.

24Toen Saul bij Samuel kwam, schreeuwde en danste Saul nog steeds. Hij trok al zijn kleren uit en liet zich op de grond vallen. Hij lag een hele dag en een hele nacht naakt op de grond. Daardoor is dit spreekwoord ontstaan: ‘Is Saul nu ook al een profeet?’

20

David vlucht voor Saul

David gaat naar Jonatan

201Toen vluchtte David weg uit het profetenhuis in Rama. Hij ging naar Jonatan en vroeg hem: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik je vader kwaad gedaan? Waarom probeert hij mij te doden?’ 2Maar Jonatan zei: ‘Mijn vader wil jou helemaal niet doden. Dat is onmogelijk. Hij bespreekt altijd alles met mij, belangrijke en onbelangrijke dingen. Waarom zou hij hierover dan niet met mij praten?’

3Maar David zei: ‘Ik weet het zeker. Jouw vader weet heel goed dat wij goede vrienden zijn. Daarom heeft hij jou niets verteld. Het zou je alleen maar verdriet doen. Maar ik ben er zeker van dat hij mij wil doden. Dat is zo zeker als de Heer leeft, en zo zeker als jijzelf leeft!’

David zegt wat Jonatan moet doen

4Toen vroeg Jonatan: ‘Wat wil je dat ik doe?’ 5David antwoordde: ‘Morgen begint het Feest van Nieuwe Maan. Ik moet dan eigenlijk samen met de koning bij het feestmaal zijn. Maar als jij het goedvindt, dan verstop ik me tot de avond buiten de stad. 6Als je vader me mist, moet je zeggen: ‘David heeft me gevraagd of hij snel naar Betlehem mocht gaan. Want zijn hele familie brengt daar het jaarlijkse offer.’ 7Als je vader dat goedvindt, dan ben ik veilig. Maar als hij kwaad wordt, dan weet je zeker dat hij mij wil doden.

8Doe dat alsjeblieft voor mij. Denk aan de plechtige afspraak die je met me gemaakt hebt. De Heer weet daarvan. Als ik iets verkeerds gedaan heb, mag jij me doden. Maar zorg er in ieder geval voor dat je vader mij niet doodt.’

9Maar Jonatan zei: ‘Je zult zeker niet sterven! Als ik zeker weet dat mijn vader jou wil doden, dan zal ik het je vertellen.’ 10David vroeg: ‘Hoe kom ik te weten wat je vader gezegd heeft?’ 11Toen zei Jonatan: ‘Kom, we gaan de stad uit.’

Jonatan en David maken een afspraak

Toen ze buiten de stad waren, 12zei Jonatan: ‘Ik zal morgen of overmorgen uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Dat is zo zeker als de Heer, de God van Israël, leeft. Als mijn vader goed over je denkt, dan stuur ik iemand om je dat te vertellen. 13Maar als hij je wil doden, dan kom ik dat zelf vertellen. En dan help ik je om te ontsnappen. De Heer mag me straffen als ik dat niet doe. Ik hoop dat de Heer jou zal helpen, net zoals hij vroeger mijn vader geholpen heeft.

14-15Beloof me dat je altijd goed voor mij zult zijn. Als ik nog leef wanneer jij koning wordt, maar ook als ik dan al gestorven ben. Beloof me dat je dan goed zult zijn voor mijn nakomelingen. Ook als de Heer al jouw vijanden vernietigd heeft. Want dan doe je wat de Heer wil.’

16Jonatan maakte een plechtige afspraak met David. Die afspraak gold ook voor alle nakomelingen van David. 17Jonatan zei tegen David: ‘Je moet me plechtig beloven dat je altijd mijn vriend zult blijven. Want ik houd net zo veel van jou als van mezelf.’

Jonatan vertelt zijn plan

18Jonatan zei: ‘Morgen begint het Feest van Nieuwe Maan. Als jouw plaats aan tafel leeg blijft, zal iedereen je missen. 19Blijf tot overmorgen weg. En kom dan naar de plaats waar je je al eerder verstopt hebt. Wacht daar bij de Haëzel-rots.

20Dan zal ik drie pijlen wegschieten, alsof ik ze op een bepaald doel richt. 21Ik zal mijn knecht de opdracht geven om de pijlen op te halen. Als ik tegen mijn knecht zeg: ‘De pijlen liggen dichtbij,’ dan moet je tevoorschijn komen. Want dan ben je veilig. Zo zeker als de Heer leeft! 22Maar als ik tegen mijn knecht zeg: ‘De pijlen liggen verder weg,’ dan moet je vluchten. Want dan stuurt de Heer je weg. 23Denk aan alles wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet daarvan.’

24Daarna verstopte David zich buiten de stad.

David is niet op het feest

Toen begon het Feest van Nieuwe Maan. Koning Saul ging aan tafel zitten voor de maaltijd. 25Hij zat op zijn eigen plaats, bij de muur. Jonatan en Abner gingen bij hem aan tafel zitten. Jonatan zat tegenover hem en Abner naast hem. Maar de plaats van David bleef leeg. 26Saul zei er die dag niets van. Hij dacht: Misschien is David onrein en mag hij daarom niet bij de maaltijd zijn.

27Maar ook op de tweede dag van het feest bleef de plaats van David leeg. Toen vroeg Saul aan Jonatan: ‘Waarom is die zoon van Isaï gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen?’ 28Jonatan antwoordde: ‘David heeft mij gevraagd of hij snel naar Betlehem mocht gaan. 29Hij wilde alleen maar gaan als ik het goedvond. Zijn familie brengt daar een offer. En zijn broer heeft gezegd dat hij moest komen. Daarom is hij er nu niet.’

Saul wordt woedend

30Toen werd Saul woedend op Jonatan. Hij schreeuwde: ‘Verrader! Ik wist wel dat je die zoon van Isaï zou helpen. Schaam je! Je maakt jezelf en je familie belachelijk. 31Want zolang die zoon van Isaï leeft, ben jij niet veilig. Je weet niet eens zeker of je dan wel koning zult worden. Zorg er dus voor dat David hier komt. Want hij moet sterven!’

32Maar Jonatan zei tegen zijn vader: ‘Waarom moet hij sterven? Wat heeft hij gedaan?’ 33Toen gooide Saul zijn speer naar Jonatan om hem te doden. Op dat moment wist Jonatan zeker dat zijn vader David wilde doden.

34Jonatan stond woedend van tafel op. Hij wilde op die tweede dag van het feest niets meer eten. Hij was boos omdat zijn vader hem beledigd had, en hij maakte zich zorgen om David.

Jonatan waarschuwt David

35De volgende ochtend ging Jonatan de stad uit. Hij ging naar de plek waar hij met David afgesproken had. Een knecht ging met hem mee. 36Jonatan zei tegen zijn knecht: ‘Vlug, zoek de pijlen die ik wegschiet.’ De knecht begon te rennen en Jonatan schoot een pijl weg.

37Toen de knecht de pijl bijna kon pakken, riep Jonatan: ‘De pijl ligt verder weg. 38Snel, schiet op. Blijf niet stilstaan!’ De knecht pakte de pijl en bracht hem naar Jonatan. 39De knecht wist niet wat dat allemaal betekende, dat wisten alleen Jonatan en David.

40Jonatan gaf zijn wapens aan de knecht en stuurde hem terug naar de stad. 41Toen de knecht weg was, kwam David tevoorschijn. Hij knielde en maakte drie keer een diepe buiging. Jonatan en David kusten elkaar huilend. David had het meeste verdriet, 42maar Jonatan zei tegen hem: ‘Ga nu rustig weg. Denk aan wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet daarvan. Hij zal ervoor zorgen dat wij en onze nakomelingen doen wat we beloofd hebben.’