Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Christus zal Gods dienaren beoordelen

41Mensen die de wijze plannen van God moeten doorvertellen, zijn alleen maar dienaren van Christus. 2En er is maar één ding belangrijk: dat we trouwe dienaren zijn.

3Ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Ik beoordeel mezelf ook niet. 4Ik denk zelf dat ik goed bezig ben. Staat het dan al vast dat ik een goed mens ben? Nee, want het is de Heer die mij zal beoordelen.

5Spreek dus geen oordeel over mij uit! Maar wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Hij zal zijn dienaren beoordelen. Hij zal onze daden bekendmaken, en ook onze gedachten en bedoelingen die niemand kent. Hij zal alles beoordelen. Dan zal iedereen van God de eer krijgen die hij verdient.

Paulus is een voorbeeld

Een voorbeeld om van te leren

6Vrienden, ik heb jullie verteld over het oordeel dat de Heer over zijn dienaren zal uitspreken. Ik heb mezelf en Apollos als voorbeeld genoemd. Dat heb ik gedaan om jullie iets te leren. Wat ik jullie wil leren, is precies wat ik ook al eerder in deze brief schreef: jullie mogen de ene dienaar van God beslist niet belangrijker vinden dan de andere. 7Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Alles wat jullie als christenen bezitten, hebben jullie van God gekregen. Jullie hebben niets van jezelf. En toch vinden jullie jezelf geschikt om dienaren van God te beoordelen!

8Jullie denken dat jullie als christenen alles al hebben en alles al weten. Jullie voelen je koningen, die alles mogen! Nou, ik voel me helemaal geen koning. Het is jammer voor jullie, maar jullie zijn echt geen koningen. Anders was ik dat ook wel!

Paulus vindt zichzelf onbelangrijk

9Als apostel word ik slecht behandeld door de mensen, en ik denk dat dat Gods wil is. Ik lijk wel iemand die ter dood veroordeeld is. Alle engelen in de hemel en alle mensen op aarde kunnen mijn ellende zien.

10Jullie denken dat jullie als christenen heel verstandig zijn. Nou, ik ben als dienaar van Christus juist dom! Jullie denken dat jullie machtig zijn. Ik ben juist zwak! Jullie denken dat jullie belangrijk zijn. Ik ben juist totaal onbelangrijk!

11Al heel lang heb ik elke dag honger en dorst, en heb ik bijna geen kleren om te dragen. Ik word geslagen, en ik heb vaak geen plek om te slapen. 12-13Ik moet heel hard werken om een beetje geld te verdienen. Ik word door mensen behandeld als afval, als vuilnis! Maar als ze me uitschelden, bid ik voor hen. Als ze me in moeilijkheden brengen, doe ik niets terug. Als ze slechte dingen over me vertellen, blijf ik vriendelijk tegen hen.

Leef net zoals Paulus

14Ik wil jullie geen verdriet doen. Ik schrijf juist om jullie te waarschuwen. Want ik houd veel van jullie, zoals een vader van zijn kinderen houdt. 15Misschien zijn er veel meer mensen die jullie helpen om je geloof sterker te maken. Toch hebben jullie maar één vader, en dat ben ik. Want ik heb jullie als eerste het goede nieuws verteld. Door mijn werk zijn jullie in Jezus Christus gaan geloven.

16Daarom vraag ik jullie: Leef net zoals ik! 17Om jullie te helpen heb ik Timoteüs naar jullie toe gestuurd. Ik houd van hem alsof hij mijn eigen kind is. Hij is een trouwe christen. Hij zal jullie nog een keer vertellen hoe ik als christen leef. Precies zoals ik dat zelf ook vertel aan alle christenen in de hele wereld.

Paulus komt snel naar Korinte

18Sommigen van jullie vinden zichzelf heel belangrijk. Ze trekken zich niets van mij aan. Want ze denken dat ik toch niet meer naar jullie toe durf te komen. 19Maar ik zal juist heel snel naar jullie toe komen, als de Heer dat goedvindt. Dan zal ik gauw genoeg merken of die mensen alleen maar mooi praten of dat zij ook echt iets kunnen. 20Want denk erom: in Gods nieuwe wereld gaat het niet om woorden maar om daden!

21Wat willen jullie liever? Dat ik naar jullie toe kom om jullie streng te straffen? Of om jullie met liefde te behandelen, en op een vriendelijke manier met jullie om te gaan?