7 andere items

Gevonden in  
Gevonden in NBV
Numeri 12:10
Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat, haar huid was wit als sneeuw. Toen Aäron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was,
2 Koningen 5:27
Moge de huidvraat van Naäman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan!’ Gechazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw.
Job 6:16
troebel onder het ijs, donker in de sneeuw.
Job 9:30
Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn handen reinigen met loog,
Job 37:6
Hij beveelt de sneeuw: “Val op de aarde,” hij zegt de regenvloed: “Stort neer met al je kracht.”
Job 38:22
Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien,
Psalmen 51:9
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.
Psalmen 68:15
de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen, sneeuw viel neer op de Salmon.
Psalmen 147:16
Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof,
Psalmen 148:8
vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt.
Er zijn nog 15 verzen gevonden