24 Bijbelverzen

Gevonden in
Filter:
Sorteer:
Gevonden in NBV
Matteüs 1:16
Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
Matteüs 1:18
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
Matteüs 1:19
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Matteüs 1:20
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
Matteüs 1:24
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
Matteüs 2:13
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’
Matteüs 2:14
Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.
Matteüs 2:19
Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer.
Matteüs 2:21
Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.
Lucas 1:27
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.