3 Bijbelverzen

Gevonden in
Filter:
Sorteer:
Gevonden in NBV
Marcus 6:3
Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem.
Marcus 15:40
Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome.
Marcus 15:47
Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd.