Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
62

621Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.

2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

van hem komt mijn redding.

3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

4Hoe lang nog vallen jullie aan op één man

en bedreigen jullie hem met de dood?

Hij is als een muur die omvalt,

als een wal die op instorten staat.

5

62:5
Ps. 4:3
28:3
55:22
Zij willen hem van zijn hoogte storten,

de leugen is hun lust en hun leven,

een zegenwens ligt op hun lippen,

maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

6

62:6
Ps. 42:6
43:5
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,

van hem blijf ik alles verwachten.

7Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

8

62:8
Jes. 26:4
45:17
Jer. 3:23
Bij God is mijn redding en eer,

mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

9Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,

open voor hem uw hart,

God is onze schuilplaats. sela

10

62:10
Ps. 39:6-7
Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,

niets dan een leugen de mensenkinderen,

in de weegschaal gaan zij omhoog,

samen zijn zij lichter dan lucht.

11

62:11
Jes. 30:12
Vertrouw niet op geweld,

op iets vluchtigs als geroofd bezit,

ook al groeien geld en goed,

houd je hart ervan vrij.

12

62:12
Job 40:5
Eenmaal heeft God gesproken,

tweemaal heb ik het gehoord:

‘De macht is aan God.’

13

62:13
Job 34:11
Ps. 28:4
Spr. 24:12
Jer. 17:10
Mat. 16:27
Rom. 2:6
Op. 2:23
22:12
Bij u, Heer, is ontferming,

u beloont ieder mens

naar zijn daden.

63

631Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

2

63:2
Ps. 36:8-10
42:2
143:6
God, u bent mijn God, u zoek ik,

naar u smacht mijn ziel,

naar u hunkert mijn lichaam

in een dor en dorstig land, zonder water.

3In het heiligdom heb ik u gezien,

uw macht en majesteit aanschouwd.

4Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

5U wil ik prijzen, mijn leven lang,

roepend uw naam, de handen geheven.

6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

7Liggend op mijn bed denk ik aan u,

wakend in de nacht prevel ik uw naam.

8U bent altijd mijn hulp geweest,

ik juichte in de schaduw van uw vleugels.

9Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,

uw rechterhand houdt mij vast.

10Laat verzinken in de diepten der aarde

wie mij naar het leven staan,

11laat ten prooi vallen aan de jakhalzen

wie mij uitleveren aan het zwaard.

12

63:12
Ps. 21:2
64:11
Maar de koning zal zich verheugen in God,

wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –

leugenaars wordt de mond gesnoerd.

64

641Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht,

behoed mij voor de dreiging van de vijand,

3verberg mij voor die misdadige bende,

voor die meute van boosdoeners.

4

64:4
Ps. 11:2
52:4
55:22
57:5
59:8
140:4
Jer. 9:2
Ze scherpen hun tong als een mes,

ze richten hun pijl, een giftig woord,

5uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige,

ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

6

64:6
Ps. 94:7
Ze wapenen zich met kwade woorden,

overwegen het zetten van een val,

en zeggen: ‘Wie zou het zien?’

7Ze zinnen op misdaden en denken:

‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan.

– Diep als een afgrond is het hart van de mens.’

8

64:8
Deut. 32:42
Ps. 38:3
Dan schiet God zijn pijl op hen af,

onverhoeds worden ze zwaar verwond,

9hun eigen tong heeft hen ten val gebracht,

wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

10

64:10
Ps. 40:4
De mensen zijn van ontzag vervuld

en roemen wat God heeft gedaan,

zij beseffen dat het zijn werk is.

11

64:11
Ps. 5:12
De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER

en zoekt bij hem zijn toevlucht.

Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.