herders
Artikel

herders

Bijbelverzen

  • Genesis 30:31-43
  • 1 Samuel 17:34-37
  • Matteüs 18:12-14
  • Marcus 14:27
  • Lucas 2:8-20
  • Lucas 15:1-7
  • Genesis 13:1-7
  • Marcus 6:34