Zoeken naar de juiste betekenis
Document

Zoeken naar de juiste betekenis

Jaap van Dorp, "Zoeken naar de juiste betekenis. Over het gebruik van de woorden ‘haat’ en ‘haten’ in de Bijbel in Gewone Taal", in: Met Andere Woorden 32 (1), Haarlem 2013.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Dit wordt een vertaling in eenvoudig Nederlands, die voor iedereen begrijpelijk moet zijn, ook voor mensen die weinig lezen of moeite hebben met lezen. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl onder ‘Bijbel in Gewone Taal’. Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties.
Deze bijdrage gaat over het vaststellen van de juiste betekenis van de Hebreeuwse respectievelijk Griekse werkwoorden sane’ en miseô. Die worden in veel bijbelvertalingen met ‘haten’ weergegeven. In welke gevallen is die Nederlandse weergave ook adequaat in de BGT?

Bijbelverzen

  • Deuteronomium 7:9-10
  • Deuteronomium 19:4
  • Deuteronomium 21:15-17
  • Amos 5:15
  • Micha 3:2
  • Maleachi 1:2-3
  • Lucas 14:26
  • Romeinen 7:15
  • Exodus 20:5-6
  • Psalmen 106:10