Artikel

gelofte

Iemand die een gelofte deed, smeekte om Gods hulp. Hij beloofde daarbij om een bijzondere verplichting na te komen. Mensen deden een gelofte in verschillende situaties, bijvoorbeeld:

  • in een vreemde, vijandige omgeving (Genesis 28:20-22);
  • in geval van oorlog (Numeri 21:1-3);
  • bij kinderloosheid (1 Samuel 1:11);
  • bij gevaar op zee (Jona 1:16).

Nazireeër

Een bijzondere gelofte was het nazireeërschap.

Gelofte van een vrouw

In Numeri 30:2-16 staan bepalingen over de gelofte van meisjes of vrouwen. Hun gelofte was pas geldig na beoordeling door hun vader of hun echtgenoot.

Bijbelverzen

  • Numeri 21:1-3
  • Numeri 30:2-16
  • Genesis 28:20-22
  • 1 Samuel 1:11
  • Jona 1:6