Artikel

evangeliën

Het Nieuwe Testament bevat vier boeken die als ‘evangelie’ worden aangeduid: het evangelie volgens Matteüs, het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Lucas en het evangelie volgens Johannes.

Synoptische evangeliën

De evangeliën volgens Matteüs, Marcus en Lucas staan bekend als de drie synoptische evangeliën. Het Johannes-evangelie is anders van karakter.
Het begrip ‘synoptisch’ komt van het Griekse woord sunopsis, dat ‘overzicht’ betekent. De drie synoptische evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, lijken zo sterk op elkaar in inhoud, opbouw en woordgebruik, dat men ze naast elkaar kan lezen.

Apocriefe evangeliën

Behalve de vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament, zijn er ook meerdere apocriefe evangeliën: het evangelie van Judas, het evangelie van Petrus en het evangelie van Thomas.