Artikel

kalender

Ook in de oudheid werden kalenders gebruikt om het jaar in te delen. In de Bijbel vinden we sporen van verschillende jaarkalenders.

Oud-Israëlitische kalender

In sommige teksten van het Oude Testament worden de namen van de maanden van de Oud-Israëlitische kalender gebruikt. We komen de volgende namen tegen:

1 abib maart/april Exodus 13:4
2 ziw april/mei 1 Koningen 6:1
       
7 etanim september/oktober 1 Koningen 8:2
8 bul oktober/november 1 Koningen 6:38

 

 

 

 

Babylonische kalender

In latere teksten van het Oude Testament komen we de namen tegen van de maanden van de Babylonische jaarkalender. Vanaf de Babylonische tijd (zesde eeuw voor Christus) werd deze kalender ook door Israël gebruikt.

1 nisan maart/april Nehemia 2:1
2 ijar april/mei  
3 siwan mei/juni Ester 8:9
4 tammuz juni/juli  
5 ab juli/augustus  
6 elul augustus/september Nehemia 6:15
7 tisri september/oktober  
8 marcheswan oktober/november  
9 kislew november/december Nehemia 1:1
10 tebet december/januari Ester 2:16
11 sebat januari/februari Zacharia 1:7
12 adar februari/maart Ester 3:7

Macedonische kalender

In sommige deuterocanieke bijbelboeken vinden we de namen van de maanden van de Macedonische kalender. Deze kalender werd gebruikt vanaf de Griekse tijd (derde eeuw voor Christus).

8 dios(korintios) oktober/november 2 Makkabeeën 11:21
       
12 dystros februari/maart Tobit 2:12