Artikel

slavernij OT

In het Oude Testament wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten slaven:

  • vreemdelingen, die waren gekocht of tijdens een oorlog buitgemaakt waren;
  • mensen van het eigen volk, die door hun familieleden verkocht waren, of die zichzelf verkocht hadden omdat ze hun schulden niet meer konden betalen.

Bescherming van slaven

In Israël werden de slaven en slavinnen uit het eigen volk enigszins beschermd door de wet. Zo konden meisjes die tot slavin gemaakt werden ook weer worden vrijgekocht.

Bijbelverzen

  • Exodus 21:7
  • Numeri 31:9
  • Exodus 21:2
  • Leviticus 25:44