Drie psalmen: denken, schuld belijden en danken in gewone taal
Document

Drie psalmen: denken, schuld belijden en danken in gewone taal

Peter Booij, "Drie psalmen: denken, schuld belijden en danken in gewone taal", in: Met Andere Woorden 31 (3), Haarlem 2012.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Dit wordt een vertaling in eenvoudig Nederlands, die voor iedereen begrijpelijk moet zijn, ook voor mensen die weinig lezen of moeite hebben met lezen. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl, onder ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties. In deze aflevering gaat het over de vertaling van Psalm 51, 139 en 150.

 

Bijbelverzen

  • Psalmen 139
  • Psalmen 150
  • Psalmen 51