Ezechiël 37:1-14 in de BGT
Document

Ezechiël 37:1-14 in de BGT

Mirjam van der Vorm-Croughs, "Een dal vol botten. Ezechiël 37:1-14 in de Bijbel in Gewone Taal", in: Met Andere Woorden 32 (3), Haarlem 2013.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT ). Het doel van dit project is om een bijbel beschikbaar te stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo groot mogelijk lezerspubliek. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is de vinden op www.bijbelgenootschap.nl onder ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties. Dit artikel behandelt het visioen van Ezechiël 37, en gaat in op de vraag hoe de opstandingsterminologie in vers 12 het beste vertaald kan worden.

Bijbelverzen

  • Ezechiël 37:12
  • Ezechiël 37:1-14