Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal
Document

Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal

Matthijs de Jong, "Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal", in: Met Andere Woorden 32 (2), Haarlem 2013.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Het doel van dit project is om een bijbel beschikbaar te stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo groot mogelijk lezerspubliek. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl onder ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties. Dit artikel gaat in op de verduidelijking die de BGT biedt. Het gaat altijd om verduidelijking met behulp van informatie die aan de brontekst zelf ontleend wordt.

Bijbelverzen

 • Deuteronomium 4:23
 • Deuteronomium 10:16
 • Psalmen 9:2
 • Psalmen 42:10
 • Psalmen 94:20
 • Psalmen 139:24
 • Spreuken 6:23
 • Jesaja 7:18-19
 • Jesaja 9:1
 • Jesaja 40:6-7
 • Jeremia 6:3
 • Amos 5:18
 • Romeinen 14:1-2
 • Genesis 9:8-11
 • Psalmen 36:2