Enkele kernbegrippen in de BGT
Document

Enkele kernbegrippen in de BGT

Matthijs de Jong, "Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal", in: Met Andere Woorden 30 (1), Haarlem 2011.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Dit wordt een vertaling in eenvoudig Nederlands, die voor iedereen begrijpelijk moet zijn, ook voor mensen die weinig lezen of moeite hebben met lezen. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is de vinden op www.bijbelgenootschap.nl onder ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties. Deze aflevering presenteert de tekst van Matteüs 4:23-5:12 in de BGT. De vertaling van twee bijzondere begrippen zal worden toegelicht. In de eerste plaats de keuze voor ‘Gods nieuwe wereld’ als vertaling van het Griekse basileia tôn ouranôn (buiten Matteüs: basileia tou theou) en in de tweede plaats ‘het echte geluk is voor …’ als weergave van het Griekse makarioi.

 

Bijbelverzen

  • Matteüs 5:1-12
  • Matteüs 4:23-25