keizer Tiberius
Artikel

keizer Tiberius

Tiberius was de geadopteerde zoon van keizer Augustus. Toen Augustus in 14 na Christus overleed, volgde Tiberius hem op als keizer. Tiberius regeerde over het Romeinse rijk van 14 tot 37 na Christus.
In de Bijbel komt zijn naam slechts één keer voor, in Lucas 3:1.

Bijbelverzen

  • Lucas 3:1