Artikel

Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét kwartaaltijdschrift van Nederland over bijbelvertalen. Artikelen gaan in de afgelopen 30 jaar onder meer over het verschijnen van bijbelvertalingen, trends in bijbelvertalen in het bijzonder en vertalen in het algemeen, bijbelvertaalprojecten, achtergronden en geschiedenis ervan. Het doel van Met Andere Woorden is het bevorderen van inzicht in bijbelvertalen en de geschiedenis ervan.
Met Andere Woorden wordt op aanvraag gratis toegezonden. Eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ook Met Andere Woorden ontvangen? Mail naar info@bijbelgenootschap.nl.