Juda (zoon van Jakob)
Artikel

Juda (zoon van Jakob)

Bijbelverzen

  • Genesis 37:25-28
  • Genesis 38
  • Genesis 44:18-34
  • Ruth 4:12
  • 1 Kronieken 2:1
  • Matteüs 2:3
  • Openbaring 7:5
  • Genesis 29:35
  • Exodus 1:2