saffier
Artikel

saffier

Saffier is een doorzichtige, hemelsblauwe en kostbare edelsteen (zie onder andere Exodus 24:10 en Ezechiël 1:26).
De steen werd gebruikt als versiering op de borsttas van de hogepriester. In elke steen stond de naam van één van de twaalf stammen van Israël gegraveerd.

Bijbelverzen

  • Exodus 28:18
  • Exodus 39:11
  • Hooglied 5:14
  • Klaagliederen 4:7
  • Ezechiël 1:26
  • Ezechiël 10:1
  • Ezechiël 28:13
  • Exodus 24:10
  • Jesaja 54:11