tafel met de toonbroden
Artikel

tafel met de toonbroden

Bijbelverzen

  • Leviticus 24:5-9
  • 1 Kronieken 9:32
  • 2 Samuel 21:2-7
  • Exodus 25:23-30
  • Numeri 4:5-14