Artikel

3 Johannes

De derde brief van Johannes is een korte brief, die net als 1 Johannes en 2 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes.

Thema

3 Johannes is gericht aan iemand die Gajus heeft. De auteur prijst zijn geloof, liefde en trouw. Hij heeft rondtrekkende broeders ontvangen en zal, zo hoopt ‘de oudste’, hen ook verder ondersteunen.
Hij doet dit beter dan Diotrefes, die de macht wil hebben in de gemeente waar hij bij hoort. Hij ontvangt de broeders niet die ‘de oudste’ stuurde, en stoot zelfs degenen die hen wel willen ontvangen uit de gemeente. In vers 12 beveelt de auteur een zekere Demetrius aan. Van hem weten we verder niets; misschien is hij een van de overbrengers van de brief.

Genre

Anders dan de eerste brief van Johannes hebben 2 en 3 Johannes de kenmerken van een echte brief.