Artikel

1 Johannes

De eerste brief van Johannes is de langste van de drie brieven die aan Johannes toegeschreven worden. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes. Het is niet bekend of de brief geschreven is door apostel Johannes. Waarschijnlijk is de brief geschreven aan het einde van de eerste eeuw na Christus. In de brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ooit mens is geweest.

Thema

1 Johannes is geschreven in een crisissituatie. Deze situatie bepaalt dan ook het thema van het geschrift. Een belangrijke boodschap is de overtuiging van de auteur dat Jezus Christus door God gezonden is om de mensen te redden. Hierin wordt duidelijk hoe groot de liefde is waarmee God de wereld heeft liefgehad. Wie dat gelooft, heeft het eeuwige leven. En daarbij hoort de opdracht om de naaste lief te hebben.
Deze boodschap is een waarschuwing tegen de verdeeldheid in de gemeenten over de vraag of Jezus werkelijk mens is geweest. Volgens de auteur moeten gelovigen zich verzetten tegen de valse leraren die zeggen dat Jezus nooit mens is geweest.
Net als in Het evangelie volgens Johannes wordt in 1 Johannes de nadruk gelegd op de scheiding tussen ‘de wereld’ en kinderen van God. De scheiding tussen de wereld en de gelovigen is door het conflict extra belangrijk geworden, want volgens de auteur horen de misleiders niet tot de kinderen van God. 

Genre

Een echte brief is 1 Johannes niet: de gebruikelijke aanhef en slotgroet ontbreken. Maar het geschrift is ook niet bedoeld als een algemene tekst voor heel het christendom, want de auteur richt zich heel concreet aan een groep gemeenten waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde.